Skočiť na obsah

Zrušenie kontrolných nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality

Dňa 1. júla 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá ruší kontrolné nálepky technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

Od 1. júla 2021 už vodič vozidla preukazuje kontrolným orgánom vykonanie technickej kontroly len osvedčením o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a vykonanie emisnej kontroly osvedčením o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola.

Samotná kontrolná nálepka nalepená na vozidle (čelnom skle), ktorá bola vydaná do 30. júna 2021, môže zostať nalepená na vozidle (čelnom skle) počas jej platnosti, pretože bola vydaná v čase, keď sa kontrolné nálepky vydávali. Pri najbližšej technickej kontrole alebo emisnej kontrole technik tieto kontrolné nálepky z vozidla odstráni (§ 53 ods. 2 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. a § 57 ods. 2 vyhlášky č. 138/2018 Z. z.).