Zverejnenie právoplatných rozhodnutí o povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa § 83 ods. 15 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17762/2018/SCDPK/40031 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre BADULION, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 47 623 853, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17764/2018/SCDPK/40037 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MIBA CAR s. r. o., so sídlom Hečkova 2533/53, 010 01 Žilina, IČO: 44 031 475, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17766/2018/SCDPK/40043 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre KOVASTAV s. r. o., so sídlom Devätinova 26, 821 06 Bratislava, IČO: 35 904 593, rozhodnutie doručené dňa 8.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.6.2018,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17768/2018/SCDPK/40054 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre SUPER 6, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, IČO: 36 359 670, rozhodnutie doručené dňa 20.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • okres Bardejov rozhodnutie č. 17961/2018/SCDPK/40626 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre EKO-AUTO s.r.o., so sídlom Štefánikova 90, 085 01 Svidník, IČO: 44 998 031, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Banská Bystrica rozhodnutie č. 17828/2018/SCDPK/40261 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre BY STK spol. s r.o., so sídlom Čerešňová 4483/70, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 318 698, , rozhodnutie doručené dňa 21.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • okres Banská Bystrica rozhodnutie č. 18055/2018/SCDPK/40925 zo dňa 31. 5. 2018 (oprava rozhodnutia č.  18055/2018/SCDPK/47998) udelené pre NIGOL, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 720 925, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Brezno rozhodnutie č. 18529/2018/SCDPK/44625 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre OMOSS spol. s r.o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151, rozhodnutie doručené dňa 14.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2018,
 • okres Dolný Kubín rozhodnutie č. 18057/2018/SCDPK/40929 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre TECHSPOJ s.r.o., so sídlom 038 35 Valča 303, IČO: 50 076 213, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Detva rozhodnutie č. 17831/2018/SCDPK/40269 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Fajčík, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 1392/1, 962 12 Detva, IČO: 47 099 283, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Dunajská Streda rozhodnutie č. 17921/2018/SCDPK/40533 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre DELIFE s. r. o., so sídlom Bratislavská 79, 903 01 Senec, IČO: 45 975 159, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Galanta rozhodnutie č. 18021/2018/SCDPK/40748 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre DELIFE s. r. o., so sídlom Bratislavská 79, 903 01 Senec, IČO: 45 975 159, rozhodnutie doručené dňa 4.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2018,
 • okres Ilava rozhodnutie č. 17881/2018/SCDPK/40357 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre ZTS-OTS, a.s., so sídlom Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 302 457, rozhodnutie doručené dňa 11.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.6.2018,
 • okres Kežmarok rozhodnutie č. 17866/2018/SCDPK/40336 zo dňa 31.5.2018 udelené pre ZEDA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Nižná brána 2028, 060 01 Kežmarok, IČO: 50 849 751, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Kežmarok rozhodnutie č. 19571/2019/SCDPK/46960 zo dňa 21.6.2019 udelené pre LAJMEX SLOVAKIA TRADING spol. s r.o., so sídlom Levočská 4557, 058 01 Poprad- Sp. Sobota, IČO: 31 726 712, rozhodnutie doručené dňa 25.6.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2019,
 • okres Komárno rozhodnutie č. 17954/2018/SCDPK/40599 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre 4ACT, s.r.o., so sídlom 935 55 Hontianska Vrbica 273, IČO: 47 111 224, rozhodnutie doručené dňa 19.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.7.2018,
 • okres Košice rozhodnutie č. 18527/2018/SCDPK/44623 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre 4ACT s.r.o., so sídlom Hontianska Vrbica 273, 923 55 Hontianska Vrbica, IČO: 47 111 224, rozhodnutie doručené dňa 27.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.7.2018,
 • okres Košice-okolie rozhodnutie č. 27137/2018/SCDPK/76553 zo dňa 11. 10. 2018 udelené pre Kalten trade, s.r.o., so sídlom Námestie baníkov 12/31, 048 01 Rožňava, IČO: 51 938 693, rozhodnutie doručené dňa 5.11.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2018,
 • okres Krupina rozhodnutie č. 18530/2018/SCDPK/44626 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre OMOSS spol. s r.o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151, rozhodnutie doručené dňa 14.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2018,
 • okres Kysucké Nové Mesto rozhodnutie č. 18141/2018/SCDPK/41140 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre NB CARS s.r.o., so sídlom 023 03 Zborov nad Bystricou 236, IČO: 47 486 015, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Kysucké Nové Mesto rozhodnutie č. 26597/2018/SCDPK/74476 zo dňa 2. 10. 2018 udelené pre Lanes, s.r.o., so sídlom Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina, IČO: 51 251 515, rozhodnutie doručené dňa 16.10.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2018,
 • okres Levoča rozhodnutie č. 18526/2018/SCDPK/44620 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre LEDOS s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50 871 919, rozhodnutie doručené dňa 29.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.7.2018,
 • okres Levice rozhodnutie č. 17958/2018/SCDPK/40616 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre JUHEKO TRADE spol. s r.o., so sídlom Tabaková 21, 934 01 Levice, IČO: 31 448 259, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Liptovský Mikuláš rozhodnutie č. 19584/2018/SCDPK/48501 zo dňa 20.6.2018 udelené ATUX Invest s.r.o., so sídlom Okoličianska 191/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 669 429, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Lučenec rozhodnutie č. 19956/2018/SCDPK/50075 zo dňa 25. 6. 2018 udelené pre C m C ENERGY s.r.o., so sídlom Bottova 1522, 962 12 Detva, IČO: 46 429 972, rozhodnutie doručené dňa 10.7.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.7.2018,
 • okres Martin rozhodnutie č. 22783/2018/SCDPK/60504 zo dňa 6. 8. 2018 udelené pre G a T - STK, spol. s r.o., so sídlom Kollárova 85/A, 036 01 Martin, IČO: 51 870 827, rozhodnutie doručené dňa 22.8.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2018,
 • okres Michalovce rozhodnutie č. 17962/2018/SCDPK/40632 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., so sídlom Hradišská 7, 075 01 Trebišov, IČO: 36 570 249, rozhodnutie doručené dňa 3.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2018,
 • okres Nové Zámky rozhodnutie č. 17959/2018/SCDPK/40618 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre PVH s.r.o., so sídlom Jeruzalemská 2923/12, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 487 306, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Nitra rozhodnutie č. 17834/2018/SCDPK/40279 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre SZONLAJTNER controls, spol. s r.o., so sídlom 951 74 Žirany 876, IČO: 51 159 449, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Nitra rozhodnutie č. 17836/2018/SCDPK/40283 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Prima Shelf Company, s. r. o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 46 750 339, rozhodnutie doručené dňa 17.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2018,
 • okres Nové Mesto nad Váhom rozhodnutie č. 17878/2018/SCDPK/40354 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre KONI INVEST, s.r.o., so sídlom Hlavná 21, 911 05 Trenčín, IČO: 36 332 372, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Námestovo rozhodnutie č. 18130/2018/SCDPK/41080 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Záhradné centrum Alica s.r.o., so sídlom Vavrečka 311, 029 01 Vavrečka 236, IČO: 47 991 186, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Námestovo rozhodnutie č. 18132/2018/SCDPK/41083 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre FINEXS s.r.o., so sídlom Vyšný Koniec 500, 029 42 Bobrov, IČO: 36 415 979, rozhodnutie doručené dňa 5.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.6.2018,
 • okres Prešov rozhodnutie č. 20736/2019/SCDPK/51648 zo dňa 21.6.2019 udelené pre LAJMEX SLOVAKIA TRADING spol. s r.o., so sídlom Levočská 4557, 058 01 Poprad- Sp. Sobota, IČO: 31 726 712, rozhodnutie doručené dňa 9.7.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2019,
 • okres Prievidza rozhodnutie č. 17938/2018/SCDPK/40570 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre METROPOLITEJ, s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 019, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Poltár rozhodnutie č. 17829/2018/SCDPK/40267 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Vlastimil Machyniak so sídlom 985 22 Točnica 116, IČO: 44 070 471, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Považská Bystrica rozhodnutie č. 19581/2018/SCDPK/48498 zo dňa 19. 6. 2018 udelené pre Bulider – Tech s.r.o., so sídlom Štefániková 148/27, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 798 326, rozhodnutie doručené dňa 21.6.2018 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • okres Piešťany rozhodnutie č. 18022/2018/SCDPK/40751 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MV-STK, s.r.o., so sídlom Žilinská 112, 921 01 Piešťany, IČO: 36 234 702, rozhodnutie doručené dňa 4.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 6. 2018,
 • okres Revúca rozhodnutie č. 19669/2018/SCDPK/48943 zo dňa 20. 6. 2018 udelené pre REALTHERM Rožňava s.r.o., so sídlom Šafárikova 1, 048 01 Rožňava, IČO: 50 707 973, rozhodnutie doručené dňa 20.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • okres Rožňava rozhodnutie č. 18653/2018/SCDPK/45057 zo dňa 8. 6. 2018 udelené pre TATRA TRUCK s.r.o., so sídlom Krásny Brod 204, 068 01 Krásny Brod, IČO: 46 174 257, rozhodnutie doručené dňa 30.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.7.2018,
 • okres Ružomberok rozhodnutie č. 17885/2018/SCDPK/40361 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Fajčík, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 1392/1, 962 12 Detva, IČO: 47 099 283, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Sabinov rozhodnutie č. 11149/2018/SCDPK/16170 zo dňa 27. 2. 2019 udelené pre TATRAMEX spol. s r.o., so sídlom Kamenica 639, 082 71 Lipany, IČO: 50 173 910, rozhodnutie doručené dňa 6.3.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2018,
 • okres Senec rozhodnutie č. 17904/2018/SCDPK/40435 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre S.T.K. Bernolákovo s.r.o., so sídlom Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo, IČO: 51 443 040, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Senica rozhodnutie č. 32281/2018/SCDPK/95915 zo dňa 18. 12. 2018 udelené pre CLASSIC LP, s.r.o., so sídlom Priemyselná 278, 905 01 Senica, IČO: 48 183 415, rozhodnutie doručené dňa 21.12.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.1.2019,
 • okres Sobrance rozhodnutie č. 22793/2018/SCDPK/60533 zo dňa 7. 8. 2018 udelené pre STARÝ PRAMEŇ, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 478 562, rozhodnutie doručené dňa 13.8.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.8.2019,
 • okres Stropkov rozhodnutie č. 27139/2018/SCDPK/76556 zo dňa 11. 10. 2018 udelené pre MRÁŽ, s.r.o., so sídlom Duplín 96, 091 01 Duplín, IČO: 44 838 981, rozhodnutie doručené dňa 1.11.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2018,
 • okres Svidník rozhodnutie č. 17870/2018/SCDPK/40343 zo dňa 31. 5. 2018 (oprava rozhodnutia č. 17870/2018/SCDPK/48614)  udelené pre EKO-AUTO s. r. o., so sídlom Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 44 998 031, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Šaľa rozhodnutie č. 18528/2018/SCDPK/44624 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre Prima Shelf Company s.r.o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 46 750 339, rozhodnutie doručené dňa 25.6..2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2018,
 • okres Trenčín rozhodnutie č. 23274/2019/SCDPK/60623 zo dňa 30. 7. 2019 udelené pre Ondrášek Branislav, so sídlom Lieskové 468 913 05 Melčice - Lieskové, IČO: 34 270 141, rozhodnutie doručené dňa 5.8.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2019,
 • okres Tvrdošín rozhodnutie č. 17899/2018/SCDPK/40413 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre OMOSS spol. s r. o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151, rozhodnutie doručené dňa 4.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2018,
 • okres Trnava rozhodnutie č. 17928/2018/SCDPK/40552 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Global Partner Service s.r.o., so sídlom Farárske 5883/27, 917 01 Trnava, IČO: 50 267 361, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Žilina rozhodnutie č. 17890/2018/SCDPK/40367 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MARTEP, s.r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 225, IČO: 51 166 364, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Žilina rozhodnutie č. 17891/2018/SCDPK/40368 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MIBA CAR, s.r.o., so sídlom Hečkova 2533/53, 010 01 Žilina, IČO: 44 031 475, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,