Skočiť na obsah

Zverejnenie právoplatných rozhodnutí o povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa § 83 ods. 15 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17762/2018/SCDPK/40031 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre BADULION, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 47 623 853, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17764/2018/SCDPK/40037 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MIBA CAR s. r. o., so sídlom Hečkova 2533/53, 010 01 Žilina, IČO: 44 031 475, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17766/2018/SCDPK/40043 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre KOVASTAV s. r. o., so sídlom Devätinova 26, 821 06 Bratislava, IČO: 35 904 593, rozhodnutie doručené dňa 8.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.6.2018,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 17768/2018/SCDPK/40054 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre SUPER 6, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, IČO: 36 359 670, rozhodnutie doručené dňa 20.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 25637/2019/SCDPK/69269 zo dňa 2. 9. 2019 udelené pre Auto Group Slovakia s.r.o., so sídlom Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava, IČO: 52 332 292, rozhodnutie doručené dňa 27.9.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 26720/2019/SCDPK/73013 zo dňa 11. 9. 2019 udelené pre MxA Slovakia s.r.o., so sídlom Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 820 577, rozhodnutie doručené dňa 16.9.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2019,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 30104/2019/SCDPK/83572 zo dňa 11. 10. 2019 udelené pre SESSION s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 52 189 945, rozhodnutie doručené dňa 31.10.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2019,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 10854/2020/SCDPK/21340 zo dňa 3. 3. 2020 udelené pre TUV SUD Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, rozhodnutie doručené dňa 11.3.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.3.2020,
 • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 27720/2020/SCDPK/77931 zo dňa 8. 10. 2020 udelené pre Legal Max s.r.o., so sídlom Okružná 855/30, 900 45 Malinovo, IČO: 52 707 661, rozhodnutie doručené dňa 28.10.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2020,
 • okres Banská Štiavnica rozhodnutie č. 30081/2018/SCDPK/83456 zo dňa 15. 10. 2019 udelené pre DMS Slovakia s.r.o., so sídlom Rázusova 47/4825, 984 01 Lučenec, IČO: 52 234 037, rozhodnutie doručené dňa 1.11.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2019,
 • okres Bardejov rozhodnutie č. 17961/2018/SCDPK/40626 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre EKO-AUTO s.r.o., so sídlom Štefánikova 90, 085 01 Svidník, IČO: 44 998 031, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Banská Bystrica rozhodnutie č. 17828/2018/SCDPK/40261 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre BY STK spol. s r.o., so sídlom Čerešňová 4483/70, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 318 698, , rozhodnutie doručené dňa 21.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • okres Banská Bystrica rozhodnutie č. 18055/2018/SCDPK/40925 zo dňa 31. 5. 2018 (oprava rozhodnutia č.  18055/2018/SCDPK/47998) udelené pre NIGOL, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 720 925, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Brezno rozhodnutie č. 18529/2018/SCDPK/44625 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre OMOSS spol. s r.o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151, rozhodnutie doručené dňa 14.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2018,
 • okres Bytča rozhodnutie č. 24645/2019/SCDPK/65539 zo dňa 13. 8. 2019 udelené pre TOMAX Plus s.r.o., so sídlom Štúrova 323/10, 014 01 Bytča, IČO: 47 592 974, rozhodnutie doručené dňa 29.8.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.9.2019,
 • okres Bytča rozhodnutie č. 14940/2020/SCDPK/29928 zo dňa 6. 4. 2020 udelené pre KONI INVEST, s.r.o., so sídlom Hlavná 21, 911 05 Trenčín, IČO: 36 332 372, rozhodnutie doručené dňa 7.4.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2020,
 • okres Dolný Kubín rozhodnutie č. 18057/2018/SCDPK/40929 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre TECHSPOJ s.r.o., so sídlom 038 35 Valča 303, IČO: 50 076 213, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Detva rozhodnutie č. 17831/2018/SCDPK/40269 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Fajčík, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 1392/1, 962 12 Detva, IČO: 47 099 283, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Dunajská Streda rozhodnutie č. 17921/2018/SCDPK/40533 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre DELIFE s. r. o., so sídlom Bratislavská 79, 903 01 Senec, IČO: 45 975 159, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Galanta rozhodnutie č. 18021/2018/SCDPK/40748 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre DELIFE s. r. o., so sídlom Bratislavská 79, 903 01 Senec, IČO: 45 975 159, rozhodnutie doručené dňa 4.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2018,
 • okres Gelnica rozhodnutie č. 29876/2020/SCDPK/86014 zo dňa 4. 11. 2020 udelené pre BADULION, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 47 623 853, rozhodnutie doručené dňa 29.11.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2020,
 • okres Ilava rozhodnutie č. 17881/2018/SCDPK/40357 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre ZTS-OTS, a.s., so sídlom Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 302 457, rozhodnutie doručené dňa 11.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.6.2018,
 • okres Kežmarok rozhodnutie č. 17866/2018/SCDPK/40336 zo dňa 31.5.2018 udelené pre ZEDA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Nižná brána 2028, 060 01 Kežmarok, IČO: 50 849 751, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Kežmarok rozhodnutie č. 19571/2019/SCDPK/46960 zo dňa 21.6.2019 udelené pre LAJMEX SLOVAKIA TRADING spol. s r.o., so sídlom Levočská 4557, 058 01 Poprad- Sp. Sobota, IČO: 31 726 712, rozhodnutie doručené dňa 25.6.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2019,
 • okres Komárno rozhodnutie č. 17954/2018/SCDPK/40599 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre 4ACT, s.r.o., so sídlom 935 55 Hontianska Vrbica 273, IČO: 47 111 224, rozhodnutie doručené dňa 19.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.7.2018,
 • okres Komárno rozhodnutie č. 26377/2019/SCDPK/77408 zo dňa 24. 9. 2019 udelené pre STK 19 s.r.o. so sídlom 951 76 Choča 188, IČO: 52 613 003, rozhodnutie doručené dňa 25.9.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2018,
 • okres Komárno rozhodnutie č. 16195/2022/SCDPK/17555 zo dňa 14. 2. 2022 udelené pre ROTAM s. r. o. so sídlom Bajkalská 19B. 821 01 Bratislava-mestská časť Ružinov, IČO: 44 848 285, rozhodnutie doručené dňa 19.2.2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2022,
 • okres Košice rozhodnutie č. 18527/2018/SCDPK/44623 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre 4ACT s.r.o., so sídlom Hontianska Vrbica 273, 923 55 Hontianska Vrbica, IČO: 47 111 224, rozhodnutie doručené dňa 27.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.7.2018,
 • okres Košice-okolie rozhodnutie č. 27137/2018/SCDPK/76553 zo dňa 11. 10. 2018 udelené pre Kalten trade, s.r.o., so sídlom Námestie baníkov 12/31, 048 01 Rožňava, IČO: 51 938 693, rozhodnutie doručené dňa 5.11.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2018,
 • okres Košice-okolie rozhodnutie č. 29895/2020/SCDPK/85933 zo dňa 4. 11. 2020 udelené pre KT trade, s.r.o., so sídlom Letná 1450/42, 040 01 Košice, IČO: 51 230 631, rozhodnutie doručené dňa 10.11.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2020,
 • okres Krupina rozhodnutie č. 18530/2018/SCDPK/44626 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre OMOSS spol. s r.o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151, rozhodnutie doručené dňa 14.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2018,
 • okres Kysucké Nové Mesto rozhodnutie č. 18141/2018/SCDPK/41140 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre NB CARS s.r.o., so sídlom 023 03 Zborov nad Bystricou 236, IČO: 47 486 015, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Kysucké Nové Mesto rozhodnutie č. 26597/2018/SCDPK/74476 zo dňa 2. 10. 2018 udelené pre Lanes, s.r.o., so sídlom Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina, IČO: 51 251 515, rozhodnutie doručené dňa 16.10.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2018,
 • okres Levoča rozhodnutie č. 18526/2018/SCDPK/44620 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre LEDOS s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 50 871 919, rozhodnutie doručené dňa 29.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.7.2018,
 • okres Levice rozhodnutie č. 17958/2018/SCDPK/40616 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre JUHEKO TRADE spol. s r.o., so sídlom Tabaková 21, 934 01 Levice, IČO: 31 448 259, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Levice rozhodnutie č. 32805/2018/SCDPK/93581 zo dňa 14. 11. 2019 udelené pre MxA Slovakia s.r.o., so sídlom Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 669 429, rozhodnutie doručené dňa 21.11.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2019,
 • okres Levide rozhodnutie č. 16748/2020/SCDPK/36914 zo dňa 11. 5. 2020 udelené pre APaluška-auto s.r.o., so sídlom Župná 7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 47 503 068, rozhodnutie doručené dňa 12.5.2020 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2020,
 • okres Liptovský Mikuláš rozhodnutie č. 19584/2018/SCDPK/48501 zo dňa 20.6.2018 udelené ATUX Invest s.r.o., so sídlom Okoličianska 191/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 669 429, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Lučenec rozhodnutie č. 19956/2018/SCDPK/50075 zo dňa 25. 6. 2018 udelené pre C m C ENERGY s.r.o., so sídlom Bottova 1522, 962 12 Detva, IČO: 46 429 972, rozhodnutie doručené dňa 10.7.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.7.2018,
 • okres Malacky rozhodnutie č. 32654/2018/SCDPK/93065 zo dňa 13. 11. 2019 udelené pre TUV SUD Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, rozhodnutie doručené dňa 15.11.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.12.2019,
 • okres Malacky rozhodnutie č. 48593/2021/SCDPK/135662 zo dňa 6. 12. 2021 udelené pre DARIDEL s.r.o., so sídlom Istrijská 7088/8C, 841 07 Bratislava, IČO: 53 072 197, rozhodnutie doručené dňa 7. 12. 2021, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2021,
 • okres Martin rozhodnutie č. 22783/2018/SCDPK/60504 zo dňa 6. 8. 2018 udelené pre G a T - STK, spol. s r.o., so sídlom Kollárova 85/A, 036 01 Martin, IČO: 51 870 827, rozhodnutie doručené dňa 22.8.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2018,
 • okres Martin rozhodnutie č. 23600/2019/SCDPK/62002 zo dňa 31. 7. 2019 udelené pre G a T, spol. s r.o., so sídlom Kollárova 85/A, 036 01 Martin, IČO: 30 229 740, rozhodnutie doručené dňa 19.8.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.9.2019,
 • okres Medzlaborce rozhodnutie č. 29879/2020/SCDPK/86044 zo dňa 4. 11. 2020 udelené pre BADULION, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 47 623 853, rozhodnutie doručené dňa 13.11.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2020,
 • okres Michalovce rozhodnutie č. 17962/2018/SCDPK/40632 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., so sídlom Hradišská 7, 075 01 Trebišov, IČO: 36 570 249, rozhodnutie doručené dňa 3.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2018,
 • okres Myjava rozhodnutie č. 12305/2020/SCDPK/18584 zo dňa 25. 2. 2020 udelené pre Ronie s.r.o., so sídlom Kragujeváckych hrdinov 453/7, 911 01 Trenčín, IČO: 52 819 833, rozhodnutie doručené dňa 28.2.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.3.2020,
 • okres Nové Zámky rozhodnutie č. 17959/2018/SCDPK/40618 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre PVH s.r.o., so sídlom Jeruzalemská 2923/12, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 487 306, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Nové Zámky rozhodnutie č. 24274/2019/SCDPK/99515 zo dňa 3. 12. 2019 udelené pre Fradex Group, s.r.o., so sídlom Továrenská 3682/47, 953 01 Zaté Moravce, IČO: 51 810 611, rozhodnutie doručené dňa 5.12.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2019,
 • okres Nové Zámky rozhodnutie č. 27632/2022/SCDPK/56799 zo dňa 25. 5. 2022 udelené pre Autoškola Alfa s.r.o., so sídlom Bezručova 17, 940 66 Nové Zámky, IČO: 31 426 913, rozhodnutie doručené dňa 29.6.2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.7.2022,
 • okres Nitra rozhodnutie č. 17834/2018/SCDPK/40279 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre SZONLAJTNER controls, spol. s r.o., so sídlom 951 74 Žirany 876, IČO: 51 159 449, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Nitra rozhodnutie č. 17836/2018/SCDPK/40283 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Prima Shelf Company, s. r. o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 46 750 339, rozhodnutie doručené dňa 17.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2018,
 • okres Nitra katastrálne územie Vráble rozhodnutie č. 27843/2021/SCDPK/61121 zo dňa 17. 6. 2021 udelené pre Fradex Group, s.r.o., so sídlom Továrenská 2682/47, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51 810 611, rozhodnutie doručené dňa 17.6.2021, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2021,
 • okres Nitra rozhodnutie č. 41777/2022/SCDPK/116240 zo dňa 15. 11. 2022 udelené pre TÜV SÜD Slovakia s. r. o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, rozhodnutie doručené dňa 7.12.2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2022,
 • okres Nové Mesto nad Váhom rozhodnutie č. 17878/2018/SCDPK/40354 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre KONI INVEST, s.r.o., so sídlom Hlavná 21, 911 05 Trenčín, IČO: 36 332 372, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Námestovo rozhodnutie č. 18130/2018/SCDPK/41080 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Záhradné centrum Alica s.r.o., so sídlom Vavrečka 311, 029 01 Vavrečka 236, IČO: 47 991 186, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Námestovo rozhodnutie č. 18132/2018/SCDPK/41083 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre FINEXS s.r.o., so sídlom Vyšný Koniec 500, 029 42 Bobrov, IČO: 36 415 979, rozhodnutie doručené dňa 5.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.6.2018,
 • okres Poprad rozhodnutie č. 08427/2020/SCDPK/02699 zo dňa 13. 1. 2020 udelené pre AUTO J&P spol. s r.o., so sídlom Priemyselný areál, 058 01 Poprad, IČO: 31 663 494, rozhodnutie doručené dňa 15. 1. 2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 1. 2020,
 • okres Prešov rozhodnutie č. 20736/2019/SCDPK/51648 zo dňa 21.6.2019 udelené pre LAJMEX SLOVAKIA TRADING spol. s r.o., so sídlom Levočská 4557, 058 01 Poprad- Sp. Sobota, IČO: 31 726 712, rozhodnutie doručené dňa 9.7.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2019,
 • okres Prešov rozhodnutie č. 13372/2020/SCDPK/23566 zo dňa 10.3.2020 udelené pre ERA SK s.r.o., so sídlomHurbanova Ves 135, 903 01 Hurbanova Ves, IČO: 36 713 309, rozhodnutie doručené dňa 20.3.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2020,
 • okres Prievidza rozhodnutie č. 17938/2018/SCDPK/40570 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre METROPOLITEJ, s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 019, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Poltár rozhodnutie č. 17829/2018/SCDPK/40267 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Vlastimil Machyniak so sídlom 985 22 Točnica 116, IČO: 44 070 471, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Považská Bystrica rozhodnutie č. 19581/2018/SCDPK/48498 zo dňa 19. 6. 2018 udelené pre Bulider – Tech s.r.o., so sídlom Štefániková 148/27, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 798 326, rozhodnutie doručené dňa 21.6.2018 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • okres Piešťany rozhodnutie č. 18022/2018/SCDPK/40751 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MV-STK, s.r.o., so sídlom Žilinská 112, 921 01 Piešťany, IČO: 36 234 702, rozhodnutie doručené dňa 4.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 6. 2018,
 • okres Revúca rozhodnutie č. 19669/2018/SCDPK/48943 zo dňa 20. 6. 2018 udelené pre REALTHERM Rožňava s.r.o., so sídlom Šafárikova 1, 048 01 Rožňava, IČO: 50 707 973, rozhodnutie doručené dňa 20.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2018,
 • okres Rožňava rozhodnutie č. 18653/2018/SCDPK/45057 zo dňa 8. 6. 2018 udelené pre TATRA TRUCK s.r.o., so sídlom Krásny Brod 204, 068 01 Krásny Brod, IČO: 46 174 257, rozhodnutie doručené dňa 30.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.7.2018,
 • okres Ružomberok rozhodnutie č. 17885/2018/SCDPK/40361 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Fajčík, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 1392/1, 962 12 Detva, IČO: 47 099 283, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Sabinov rozhodnutie č. 11149/2018/SCDPK/16170 zo dňa 27. 2. 2019 udelené pre TATRAMEX spol. s r.o., so sídlom Kamenica 639, 082 71 Lipany, IČO: 50 173 910, rozhodnutie doručené dňa 6.3.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2018,
 • okres Senec rozhodnutie č. 17904/2018/SCDPK/40435 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre S.T.K. Bernolákovo s.r.o., so sídlom Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo, IČO: 51 443 040, rozhodnutie doručené dňa 7.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2018,
 • okres Senec rozhodnutie č. 41779/2022/SCDPK/116244 zo dňa 15. 11. 2022 udelené pre MM Hotel s.r.o., so sídlom Bratislavská 73, 903 01 Senec, IČO: 52 778 223, rozhodnutie doručené dňa 9.12.2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2022,
 • okres Senica rozhodnutie č. 32281/2018/SCDPK/95915 zo dňa 18. 12. 2018 udelené pre CLASSIC LP, s.r.o., so sídlom Priemyselná 278, 905 01 Senica, IČO: 48 183 415, rozhodnutie doručené dňa 21.12.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.1.2019,
 • okres Snina rozhodnutie č. 28089/2020/SCDPK/81408 zo dňa 20. 10. 2020 udelené pre L&G s.r.o., so sídlom Šmidkeho 640/34, 066 01 Humenné, IČO: 53 354 656, rozhodnutie doručené dňa 26.10.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2020,
 • okres Sobrance rozhodnutie č. 22793/2018/SCDPK/60533 zo dňa 7. 8. 2018 udelené pre STARÝ PRAMEŇ, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 478 562, rozhodnutie doručené dňa 13.8.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.8.2019,
 • okres Stropkov rozhodnutie č. 27139/2018/SCDPK/76556 zo dňa 11. 10. 2018 udelené pre MRÁŽ, s.r.o., so sídlom Duplín 96, 091 01 Duplín, IČO: 44 838 981, rozhodnutie doručené dňa 1.11.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2018,
 • okres Svidník rozhodnutie č. 17870/2018/SCDPK/40343 zo dňa 31. 5. 2018 (oprava rozhodnutia č. 17870/2018/SCDPK/48614)  udelené pre EKO-AUTO s. r. o., so sídlom Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 44 998 031, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Šaľa rozhodnutie č. 18528/2018/SCDPK/44624 zo dňa 6. 6. 2018 udelené pre Prima Shelf Company s.r.o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 46 750 339, rozhodnutie doručené dňa 25.6..2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2018,
 • okres Trenčín rozhodnutie č. 23274/2019/SCDPK/60623 zo dňa 30. 7. 2019 udelené pre Ondrášek Branislav, so sídlom Lieskové 468 913 05 Melčice - Lieskové, IČO: 34 270 141, rozhodnutie doručené dňa 5.8.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2019,
 • okres Topoľčany rozhodnutie č. 10295/2024/SCDPK/16822 zo dňa 28. 2. 2024 udelené pre EXICO Trading s. r. o., so sídlom Odbojárov 456, 955 01 Tovarníky, IČO: 36 320 480, rozhodnutie doručené dňa 1.3.2024, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.3.2024,  
 • okres Trenčín rozhodnutie č. 34307/2019/SCDPK/99686 zo dňa 3. 12. 2019 udelené pre  TBMtri spol. s r.o., so sídlom Zemianské Lieskové 468, 913 05 Melčice - Lieskové, IČO: 52 666 450, rozhodnutie doručené dňa 16.12.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2019,
 • okres Trenčín rozhodnutie č. 12518/2022/SCDPK/04485 zo dňa 14. 1. 2022udelené pre TUV SUD Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, rozhodnutie doručené dňa 17.1.2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.2.2022,
 • okres Turčianske Teplice rozhodnutie č. 23271/2019/SCDPK/60614 zo dňa 30. 7. 2019 udelené pre NOVAPLAST s.r.o., so sídlom A. Pietra 404/27, 036 01 Martin, IČO: 36 732 231, rozhodnutie doručené dňa 31.7.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.8.2019,
 • okres Tvrdošín rozhodnutie č. 17899/2018/SCDPK/40413 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre OMOSS spol. s r. o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151, rozhodnutie doručené dňa 4.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2018,
 • okres Trnava rozhodnutie č. 17928/2018/SCDPK/40552 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre Global Partner Service s.r.o., so sídlom Farárske 5883/27, 917 01 Trnava, IČO: 50 267 361, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,
 • okres Trnava rozhodnutie č. 12521/2022/SCDPK/04530 zo dňa 14. 1. 2022 udelené pre TUV SUD Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, rozhodnutie doručené dňa 17.1.2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.2.2022,
 • okres Žarnovica rozhodnutie č. 24647/2019/SCDPK/65541 zo dňa 13. 8. 2019 udelené pre APaluška-auto s.r.o., so sídlom Župná 7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 47 503 068, rozhodnutie doručené dňa 15.8.2019 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.8.2019,
 • okres Žilina rozhodnutie č. 17890/2018/SCDPK/40367 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MARTEP, s.r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 225, IČO: 51 166 364, rozhodnutie doručené dňa 22.6.2018 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018,
 • okres Žilina rozhodnutie č. 17891/2018/SCDPK/40368 zo dňa 31. 5. 2018 udelené pre MIBA CAR, s.r.o., so sídlom Hečkova 2533/53, 010 01 Žilina, IČO: 44 031 475, rozhodnutie doručené dňa 6.6.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2018,

 

Povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete pre vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí a pre vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia

·       rozhodnutie č. 15069/2020/SCDPK/31154 zo dňa 27. 4. 2020 udelené pre Easy Check, s.r.o., so sídlom Farárske 5883/27, 917 01 Trnava, IČO: 44 466 587 – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Trnava (kód stanice technickej kontroly č. 2078), rozhodnutie doručené dňa 4. 5. 2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 5. 2020,

·       rozhodnutie č. 15373/2020/SCDPK/31512 zo dňa 27. 4. 2020 udelené pre Global Partner Service, s.r.o., so sídlom Farárske 5883/27, 917 01 Trnava, IČO: 50 267 361 – povolenie vydané pre povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly v okrese Trnava vydané Okresným úradom Trnava, rozhodnutie doručené dňa 4. 5. 2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 5. 2020,

·       rozhodnutie č. 23615/2020/SCDPK/62548  zo dňa 19. 8. 2020 (oprava rozhodnutia č. 23615/2020/SCDPK/68381 zo dňa 4.9.2020) udelené pre 4ACT s.r.o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 47 111 224 – povolenie vydané pre povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly v okrese Komárno vydané Okresným úradom Nitra, rozhodnutie doručené dňa 21. 8. 2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 9. 2020,

·       rozhodnutie č. 28606/2020/SCDPK/80923 zo dňa 19. 10. 2020 udelené pre PAKAVOZ s.r.o., so sídlom Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 644 153 – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Žarnovica (kód stanice technickej kontroly č. 6121), rozhodnutie doručené dňa 21. 10. 2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 11. 2020,

·       rozhodnutie č. 21972/2021/SCDPK/43638 zo dňa 15.4.2021 (oprava rozhodnutia č. 21972/2021/SCDPK/68277 zo dňa 1.6.2021) udelené pre MIBA CAR s.r.o., so sídlom Hečkova 2533/53, 010 01 Žilina, IČO: 44 031 475 – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Žilina (kód stanice technickej kontroly č. 5113), rozhodnutie doručené dňa 22. 4. 2021, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 5. 2021,

·       rozhodnutie č. 47651/2021/SCDPK/120624 zo dňa 25.10.2021  udelené pre NIGOL s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 720 925 – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Banská Bystrica (kód stanice technickej kontroly č. 6014), rozhodnutie doručené dňa 29. 10. 2021, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2021,

·       rozhodnutie č. 25526/2022/SCDPK/51272 zo dňa 9.5.2022  udelené pre ZEDA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Nižná brána 2028, 060 01 Kežmarok, IČO: 50 849 751 – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Kežmarok (kód stanice technickej kontroly č. 7033), rozhodnutie doručené dňa 16. 5. 2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 5. 2022.

·       rozhodnutie č. 29738/2022/SCDPK/65693 zo dňa 21. 6. 2022  udelené pre LOMAC s.r.o., so sídlom Vrbovská 6705/67, 071 01 Michalovce, IČO: 36 605 824 – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Sobrance (kód stanice technickej kontroly č. 8091), rozhodnutie doručené dňa 4. 7. 2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 7. 2022.

·       rozhodnutie č. 07814/2024/SCDPK/07041 zo dňa 23. 1. 2024  udelené pre UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., so sídlom Hradišská 872/7, 075 01 Trebišov, IČO: 36 570 249 – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Michalovce (kód stanice technickej kontroly č. 8077), rozhodnutie doručené dňa 30. 1. 2024, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 2. 2024.

·       rozhodnutie č. 10241/2024/SCDPK/16633 zo dňa 19. 2. 2024  udelené pre TUV SUD Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 852 216, – povolenie vydané pre stacionárnu stanicu technickej kontroly v okrese Trnava, rozhodnutie doručené dňa 20. 2. 2024, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 3. 2024.