Skočiť na obsah

Technická služba emisnej kontroly

Technickou službou emisnej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním emisnej kontroly podľa tohto zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) a vyhlášky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby emisnej kontroly ustanovuje § 75 zákona č. 106/2018 Z. z.

Technickou službou emisnej kontroly je spoločnosť S - EKA, spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra.