Skočiť na obsah

Technická služba montáže plynových zariadení

Technickou službou montáže plynových zariadení je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení podľa tohto zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) a vyhlášky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení v znení neskorších predpisov.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby montáže plynových zariadení ustanovuje § 77 zákona č. 106/2018 Z. z.

Technickou službou montáže plynových zariadení je spoločnosť CERTEST, s.r.o., Dlhá 191/44, 010 09 Žilina.