Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 26.4.2022 č. 1

Otázka:

Ako má znieť názov podania do výberového konania (ponuka, návrh, prihláška)? Vo vypísanom výberovom konaní z textu vyplýva pojem „ponuka“ t.j. „Ponuka uchádzača o činnosť technickej služby“, v terminológií zákona 106/2018 Z. z. je používaný pojem „návrh“ t.j. „Návrh na vykonávanie technickej služby“.

Odpoveď:

Výberové konanie na vykonávanie technickej služby technickej kontroly, na vykonávanie technickej služby emisnej kontroly, na vykonávanie technickej služby kontroly originality a na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení upravuje § 70 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“), kde nie je uvedené žiadne ustanovenie, že by sa podával „návrh“ alebo „prihláška“. Zo znenia § 70 zákona č. 106/2018 Z. z. jednoznačne vyplýva, že sa predkladá „ponuka“.

Samotné oznámenia o vyhlásení výberového konania uvádzajú, že sa predkladá „ponuka uchádzača na vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly“, „ponuka uchádzača na vykonávanie činnosti technickej služby emisnej kontroly“, „ponuka uchádzača na vykonávanie činnosti technickej služby kontroly originality“ alebo „ponuka uchádzača na vykonávanie činnosti technickej služby montáže plynových zariadení“.

Podstatné je, aby táto ponuka bola doručená v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie technická služba technickej kontroly — neotvárať“, „Výberové konanie technická služba emisnej kontroly — neotvárať“, „Výberové konanie technická služba kontroly originality — neotvárať“ alebo „Výberové konanie technická služba montáže plynových zariadení — neotvárať“.

Čo sa týka návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby podľa § 71 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z., tak tento návrh predkladá osoba podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona č. 106/2018 Z. z.