Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 20. 4. 2022 č. 3

Otázka:

Aký je rozdiel medzi dokumentmi uvedenými v podmienke č. 15 Písomný projekt vykonávania činnosti technickej služby technickej kontroly na najbližších 10 rokov a č. 16 Písomný návrh zabezpečovania všetkých činností technickej služby technickej kontroly podľa § 74 zákona? V prípade jedného spoločného dokumentu spĺňajúceho atribúty oboch, keďže obsahovo sú pravdepodobne takmer identické, je možné získať maximálne bodové ohodnotenie zodpovedajúce súčtu čiastkových hodnotení prislúchajúcich obom dokumentom, teda 2 x 40 bodov?

Odpoveď:

Písomný návrh zabezpečovania všetkých činností technickej služby obsahuje všetky činnosti vyplývajúce zo všetkých činností uvedených v § 74 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) pre technickú službu technickej kontroly, v § 75 zákona č. 106/2018 Z. z. pre technickú službu emisnej kontroly, § 76 zákona č. 106/2018 Z. z. pre technickú službu kontroly originality a § 77 zákona č. 106/2018 Z. z. pre technickú službu montáže plynových zariadení.

Písomný projekt vykonávania činnosti technickej služby na najbližších 10 rokov obsahuje všetky činnosti, ktoré by v budúcnosti počas platnosti poverenia (10 rokov) mala technická služba vykonávať, prípadne kam by sa technická služba za týchto 10 rokov mala v rámci vykonávania svojich činností posunúť a nezostať na súčasnej úrovni.