Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 30.3.2022

Otázka:

Vo včera vyhlásenom výberovom  konaní na vykonávanie technickej služby emisnej kontroly je na str. 3 uvedený samostatný odsek “dodatočné informácie”.

Zdvorilo Vás týmto žiadam o zaslanie dodatočných informácií k vyhlásenému výberovému konaniu, aby sme mohli v stanovenej lehote spracovať aj všetky dodatočne požadované informácie.

Odpoveď:

Vo vyhlásenom výberovom konaní je uvedené nasledovné: „Dodatočné informácie k tomuto vyhlásenému výberovému konania môžu uchádzači získať e-mailom na adrese taa@mindop.sk.

Uvedené znamená, že ak má potenciálny uchádzač nejaké nejasnosti ohľadne zverejneného oznámenia o vyhlásení výberového konania môže požiadať o dodatočné informácie resp. vysvetlenie jednotlivých bodov v oznámení o vyhlásení výberového konania. Dodatočné informácie budú následne zverejnené na internetovej stránke ministerstva, aby boli dostupné všetkým potenciálnym uchádzačom, podobne ako bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení výberového konania.

Dodatočné informácie nepredstavujú ďalšie dodatočné podmienky resp. zoznam dokladov, ktoré by potenciálny uchádzač mal predložiť nad rámec podmienok resp. dokladov zverejnených v oznámení o vyhlásení výberového konania.