Skočiť na obsah

Výberové konanie na vykonávanie technickej služby technickej kontroly

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad dňa 29.3.2022 vyhlásilo výberové konanie na vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly.

Lehota na predloženie ponuky je do 30.5.2022 do 8:30 hod. Ostatné podrobnosti sú uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania.

Oznámenie o výsledku výberového konania.