Profesionálni vodiči – výnimka z domácej izolácie (karantény)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 64/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (.pdf, 310 kB).

Z izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení majú výnimku:

  • vodiči a posádky osobnej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
  • členovia posádky nákladnej a autobusovej dopravy (POZN.:  pod posádkou sa rozumie každá osoba, ktorá sa ako člen personálu nachádza vo vozidle pri vykonávaní prepravy, čiže nie ako cestujúci; ide teda o vodiča, druhého vodiča, závozníka...); pričom:
    1. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,
    2. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes). Toto oznámenie je dostupné pod týmto odkazom

Európska komisia zverejnila aj doplňujúce oznámenie (COM(2020) 685 final) týkajúce sa posilnenia zelených jazdných pruhov s cieľom udržať chod ekonomiky počas druhej vlny pandémie COVID-19 (Green Lanes), v rámci ktorého priamo odkazuje na revidovanú verziu osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 k Praktickej príručke EÚ pre príslušníkov pohraničnej stráže - Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia), ktorú je možné stiahnuť na stránke Európskej komisie vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ (.zip, 4 159 kB), prípadne pod týmito odkazmi:

Pozn.  Vodiči môžu použiť osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia) vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyuznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.