Skočiť na obsah

Profesionálni vodiči – výnimka z domácej izolácie (karantény) a z povinnosti registrácie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (.pdf, 958 kB) (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022 V. v. SR“).

Vyhláškou ÚVZ SR č. 28/2022 V. v. SR bola nariadená karanténa v domácom prostredí a povinnosť registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica, pričom profesionálni vodiči mali výnimku.

 

UPOZORNENIE

S účinnosťou od 6. apríla 2022 bola však vyhláška č. 28/2022 V. v. SR zrušená  zrušovacie ustanovenie je uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (.pdf, 226 kB).

 

V súvislosti s medzinárodnou dopravou Európska komisia zverejnila 24. 3. 2020 oznámenie Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (Green Lanes), ktoré v prílohe č. 3 obsahuje osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave. Komisia zároveň 28. 10. 2020 zverejnila doplňujúce oznámenie (COM(2020) 685 final) týkajúce sa posilnenia zelených jazdných pruhov s cieľom udržať chod ekonomiky počas druhej vlny pandémie COVID-19 (Green Lanes), v rámci ktorého priamo odkazuje na revidovanú verziu osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 k Praktickej príručke EÚ pre príslušníkov pohraničnej stráže – Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia), ktorú je možné stiahnuť na stránke Európskej komisie vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ (.zip, 4 159 kB), prípadne pod týmito odkazmi:

Pozn.  Vodiči môžu použiť osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia) vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.