Skočiť na obsah

Nariadenie o predĺžení platnosti niektorých dokladov (Omnibus 2) + výnimky jednotlivých členských štátov

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698 sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia týkajúce sa obnovenia a predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a  odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku, ktoré sa podľa právnych aktov Únie podľa uvedeného nariadenia mali uskutočniť v období od 1. marca 2020, alebo v určitých prípadoch od 1. februára 2020, do 31. augusta 2020. V súlade s uvedeným nariadením boli tieto osvedčenia, preukazy a povolenia, ako aj niektoré pravidelné kontroly a pravidelný výcvik obnovené, predĺžené prípadne odložené o šesť mesiacov alebo v určitých prípadoch o sedem mesiacov.

Bližšie informácie k nariadeniu (EÚ) 2020/698 a jednotlivé oznámenia členských štátov, ktoré informovali Komisiu, že sa rozhodli neuplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) 2020/698 je možné nájsť pod týmto odkazom.

 

S cieľom predĺžiť lehoty stanovené v práve Únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené pretrvávaním krízy spôsobenej ochorením COVID-19 aj po 31. auguste 2020 prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie nariadenie (EÚ) 2021/267 zo 16. februára 2021, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pretrvávanie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení, odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy a predĺženia niektorých období uvedených v nariadení (EÚ) 2020/698. Nariadenie sa uplatňuje od 6. marca 2021.

V súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267 niektoré členské štáty informovali Komisiu, že sa rozhodli neuplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) 2021/267.

Členské štáty, ktoré sa rozhodli využiť túto možnosť, by nemali brániť žiadnemu hospodárskemu subjektu ani jednotlivcovi, aby sa spoliehali na výnimky stanovené v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte, a mali by najmä uznať akúkoľvek licenciu, preukaz, osvedčenie a povolenie, ktorých platnosť sa predĺžila týmto nariadením.

Štáty, ktoré informovali Komisiu, že sa rozhodli neuplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) 2021/267 (pri kliknutí na štát je možné pozrieť priamo jednotlivé oznámenia):

Zhrnutie ustanovení nariadenia (EÚ) 2021/267, ktoré sa niektoré členské štáty rozhodli neuplatňovať (OPT-OUT), je možné pozrieť v tabuľke spracovanej Európskou komisiou (.pdf, 723 kB).

 

Podľa nariadenia (EÚ) 2021/267 mohli zároveň členské štáty predložiť Komisii odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie niektorých období uvedených v nariadení (EÚ) 2021/267. Ak Komisia na základe žiadosti zistí, že požiadavky sú splnené a požadované predĺženie neprimerane neohrozí bezpečnosť ani ochranu dopravy, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby uplatnil predĺženie lehôt uvedených v nariadení (EÚ) 2021/267.

Štáty, ktoré požiadali o predĺženie niektorých období uvedených v nariadení (EÚ) 2021/267 (pri kliknutí na štát je možné pozrieť priamo jednotlivé rozhodnutia):