Skočiť na obsah

Predĺženie platnosti niektorých dokladov – KKV, autoškoly

Zákonom č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19boli predĺžené platnosti niektorých dokladov.

Ide aj o predĺženie platnosti dokladov (ktorým uplynie alebo uplynula platnosť počas krízovej situácie) podľa:

  • zákona č. 280/2006 Z. z. – platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • zákona č. 93/2005 Z. z. – platnosť inštruktorského preukazu a lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly sa predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

 

Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 (.pdf, 284 kB), kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.