Udelenie dočasnej výnimky z uplatňovania pravidiel sociálnej legislatívy vodičov

Podľa čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov, môžu členské štáty po schválení Komisiou udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006 na dopravné činnosti vykonávané za mimoriadnych okolností.

Výnimka udelená Národným išpektorátom práce na území Slovenskej republiky, a to od 18. apríla 2020 od 0.00 h do 31. mája 2020 do 24.00 h, je uvedená na stránke Národného inšpektorátu práce.

Informácie o udelených výnimkách podľa nariadenia (ES) č. 561/2006 v jednotlivých štátoch sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke Európskej komisie (.pdf, 547 kB).