Skočiť na obsah

Kontakty

Korešpondenčná adresa ÚVHR:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Námestie slobody 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava
 
Pracovisko ÚVHR:
Lamačská cesta 8

811 04 Bratislava

 
Vedúca hygienička rezortu
RNDr. Martina Pilková, PhD., MPH
Telefón: 02 / 594 94 694
 
Odbor špecializovaných činností 
Riaditeľka odboru: RNDr. Miroslava Kováčová
Telefón: 02 / 594 94 693
 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 
Vedúca oddelenia: Mgr. Petra Tomčányová
Adresa: Na priekope 170/4, 010 01 Žilina
Telefón: 0918 / 825 079
 
Oddelenie radiačnej ochrany (link►)
Vedúca oddelenia: RNDr. Darina Páleníková, MPH
Telefón: 02 / 594 94 707
Mobil: 0915 393 669
  
Oddelenie oblastného hygienika Bratislava
Vedúca oddelenia:  MUDr. Iveta Dubrovová, PhD.
Email: Iveta.Dubrovova@mindop.sk            
Telefón: 02 / 594 94 733                                                   
 
Pôsobnosť pre okresy: Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Senec, Senica, Skalica, Šaľa, Trnava.
 
Oddelenie oblastného hygienika Košice
Vedúca oddelenia:  Mgr. Katarína Petríková, PhD., MPH
Adresa: Hlavná 6, 040 01 Košice
Telefón: 055 / 625 6007                                             
 
Pôsobnosť pre okresy: Košice, Bardejov, Gelnica, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou.
 
 
Oddelenie oblastného hygienika Žilina
Vedúca oddelenia:  MUDr. Zuzana Szabová
Adresa: Na priekope 170/4, 010 01 Žilina
Telefón: 0915 / 291 935                                                                                       
 
Pôsobnosť pre okresy: Žilina, Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Ružomberok, Trenčín, Tvrdošín.
 
Oddelenie oblastného hygienika Zvolen
Vedúca oddelenia:  RNDr. Soňa Hanesová, MPH
Adresa: T. G. Masaryka 3413, 960 02 Zvolen
Email: Sona.Hanesova@mindop.sk               
Telefón: 045 / 22 93 035                                                   
 
Pôsobnosť pre okresy: Zvolen, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Hlohovec, Krupina, Levice, Lučenec, Martin, Nitra, Partizánske, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Topoľčany, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom.