Skočiť na obsah

Kontakty

Korešpondenčná adresa ÚVHR:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Námestie slobody 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava
 
Pracovisko ÚVHR:
Lamačská cesta 8

811 04 Bratislava

 
Vedúca hygienička rezortu
RNDr. Martina Pilková, PhD., MPH
Telefón: 02 / 594 94 694
 
Odbor špecializovaných činností 
Riaditeľka odboru: RNDr. Miroslava Kováčová
Telefón: 02 / 594 94 693
 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 
Vedúca oddelenia: Mgr. Petra Tomčányová
Adresa: Na priekope 170/4, 010 01 Žilina
Telefón: 0918 / 825 079
 
Oddelenie radiačnej ochrany (link►)
Vedúca oddelenia: RNDr. Darina Páleníková, MPH
Telefón: 02 / 594 94 707
Mobil: 0915 393 669
  
Oddelenie oblastného hygienika Bratislava
Vedúca oddelenia:  MUDr. Iveta Dubrovová, PhD.
Email: Iveta.Dubrovova@mindop.sk            
Telefón: 02 / 594 94 733                                                   
 
Pôsobnosť pre okresy: Bratislava, Senica, Skalica, Malacky, Pezinok, Trnava, Piešťany, Myjava, Nové mesto nad Váhom, Senec, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Nové Zámky, Komárno.
 
Oddelenie oblastného hygienika Košice
Vedúca oddelenia:  Mgr. Katarína Petríková, PhD., MPH
Adresa: Hlavná 6, 040 01 Košice
Telefón: 055 / 625 6007                                             
 
Pôsobnosť pre okresy: Košice, Rožňava, Snina, Gelnica, Spišská Nová Ves, Prešov, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou.
 
Oddelenie oblastného hygienika Žilina
Vedúca oddelenia:  MUDr. Zuzana Szabová
Adresa: Na priekope 170/4, 010 01 Žilina
Telefón: 0915 / 291 935                                                                                       
 
Pôsobnosť pre okresy: Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Trstená, Dolný Kubín,  Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Bytča, Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza.
 
Oddelenie oblastného hygienika Zvolen
Vedúca oddelenia:  RNDr. Soňa Hanesová, MPH
Adresa: T. G. Masaryka 3413, 960 02 Zvolen
Email: Sona.Hanesova@mindop.sk               
Telefón: 045 / 22 93 035                                                   
 
Pôsobnosť pre okresy: Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Rimavská Sobota, Revúca, Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, Krupina, Levice, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Martin, Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Zlaté Moravce, Partizánske, Levice.