Výročné správy ÚVHR


Výročná správa ÚVHR za rok 2017 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 1440 kB)

Výročná správa ÚVHR za rok 2016 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 1320 kB)

Výročná správa ÚVHR  za rok 2015 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 840 kB)

Výročná správa ÚVHR za rok 2014 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 1330 kB)

Výročná správa ÚVHR za rok 2013 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 2320 kB)

Výročná správa ÚVHR za rok 2012 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 2370 kB)

Výročná správa ÚVHR za rok 2011 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 1610 kB)

Výročná správa ÚVHR za rok 2010 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 1490 kB)

Výročná správa ÚVHR za rok 2009 vo formáte PDF - STIAHNUŤ (.pdf, 1200 kB)