Skočiť na obsah

Vydané osvedčenia o autorizácii

Registračné číslo Autorizovaná osoba Osvedčenie Príloha k osvedčeniu
SK01 FIRES, s.r.o. SK01_FIRES príloha_SK01 FIRES
SK02 LIGNOTESTING, a.s.   SK02_LIGNOTESTING príloha_SK02 LIGNOTESTING
SK03 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. SK03_TSU príloha_SK03 TSU
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. SK04_TSUS príloha_SK04 TSUS
SK05 Výskumný ústav dopravný, a.s. SK05_VUD príloha_SK05 VUD
SK06 VÚSAPL, a.s. SK06_VUSAPL príloha_SK06 VUSAPL
SK07 Výskumný ústav zváračský SK07_VUZ príloha_SK07 VUZ
SK08 EVPÚ a.s. SK08_EVPU príloha_SK08 EVPU
SK09 VUIS - CESTY, spol. s r. o. SK09_VUIS-CESTY príloha_SK09 VUIS-CESTY
SK12 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. SK12_QUALIFORM SLOVAKIA príloha_SK12 QUALIFORM SLOVAKIA
SK53 Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR SK53_PTEU MV SR  
SK61 BetóRacio, s.r.o. SK61_BetonRacio príloha_SK61 BetonRacio
TP01 FIRES, s.r.o. TP01_FIRES príloha_TP01 FIRES
TP04 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. TP04_TSUS príloha_TP04 TSUS
TP06 VÚSAPL, a.s. TP06_VÚSAPL, a.s. príloha_TP06 VÚSAPL
SK14 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. SK14_ Prvá zváračská príloha_SK14 Prvá zváračská