Skočiť na obsah

Rok 2024

nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., L/2024/237, 17.1.2024 - slovenský jazyk 

nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., L/2024/237, 17.1.2024 - anglický jazyk

Rok 2023

nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., L/2023/424, 27.2.2023 - slovenský jazyk 

nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., L/2023/424, 27.2.2023 - anglický jazyk 

nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., L/2023/1470, 18.7.2023 - slovenský jazyk 

nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., L/2023/1470, 18.7.2023 - anglický jazyk

nové hEN publikované v Ú. v. EÚ, L/2023/2461, 9.11.2023 - slovenský jazyk

nové hEN publikované v Ú. v. EÚ, L/2023/2461, 9.11.2023 - anglický jazyk

 

Rok 2022

nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., C/2022/6304, 12.9.2022 - slovenský jazyk 
nové EAD publikované v Ú. v. E. Ú., C/2022/6304, 12.9.2022 - anglický jazyk

 

Rok 2021

nové EAD publikované v Ú. v. E.Ú, C/2021/5211, 16.7.2021 - slovenský jazyk

nové EAD publikované v Ú. v. EÚ C/2021/5211, 16.7.2021 - anglický jazyk

nové EAD publikované v Ú. v. EÚ C/2021/7244, 8.10.2021 - slovenský jazyk

nové EAD publikované v Ú. v. EÚ C/2021/7244, 8.10.2021 - anglický jazyk

Rok 2020

nové EAD publikované v Ú. v. EÚ, L 359, 29.10.2020 - slovenský jazyk (.pdf, 512 kB)

nové EAD publikované v O. J. EÚ, L 359, 29.10.2020 - anglický jazyk (.pdf, 511 kB)

nové EAD publikované v Ú. v. EÚ, L 211, 3.7.2020 - slovenský jazyk (.pdf, 511 kB)

Rok 2019

nové EAD publikované v Ú. v. EÚ, L 142, 29.5.2019 - slovenský jazyk (.pdf, 373 kB)

nové EAD publikované v O. J. EU, L 142, 29.5.2019 - anglický jazyk (.pdf, 371 kB)

nové hEN publikované v Ú. v. EÚ, L 77, 20.3.2019 - slovenský jazyk (.pdf, 370 kB)

nové hEN publikované v O. J. EU, L 77, 20.3.2019 - anglický jazyk (.pdf, 372 kB)

nové EAD publikované v Ú. v. EÚ, L 77, 20.3.2019 - slovenský jazyk (.pdf, 367 kB)

nové EAD publikované v O. J. EU, L 77, 20.3.2019 - anglický jazyk (.pdf, 366 kB)

Rok 2018

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 417, 16.11.2018- slovenský jazyk (.pdf, 671 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 417, 16.11.2018- anglický jazyk (.pdf, 645 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 370, 12.10.2018 - slovenský jazyk (.pdf, 640 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 370, 12.10.2018 - anglický jazyk (.pdf, 615 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 281, 10.8.2018 - slovenský jazyk (.pdf, 630 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 281, 10.8.2018 - anglický jazyk (.pdf, 609 kB)

EAD publikované  Ú. v. EÚ, C 228, 29.6.2018 - slovenský jazyk (.pdf, 622 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 228, 29.6.2018 - anglický jazyk (.pdf, 598 kB)

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 092, 9.3.2018 - slovenský jazyk (.pdf, 1639 kB)

hEN publikované v O. J. EU, C 092, 9.3.2018 - anglický jazyk (.pdf, 1611 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 90, 9.3.2018- slovenský jazyk (.pdf, 629 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 90, 9.3.2018 - anglický jazyk (.pdf, 606 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 049, 9.2.2018 - slovenský jazyk (.pdf, 939 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 049, 9.2.2018 - anglický jazyk (.pdf, 934 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 19, 19.1.2018 - slovenský jazyk (.pdf, 603 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 19, 19.1.2018 - anglický jazyk (.pdf, 583 kB)

Rok 2017

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 435, 15.12.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 891 kB)

EAD publikované v O. J. EU, C 435, 15.12.2017 - anglický jazyk (.pdf, 885 kB)

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 435, 15.12.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 1,57 MB)

hEN publikované v O. J. EU, C 435, 15.12.2017 - anglický jazyk (.pdf, 1,54 MB)

EAD publikované v O. J. EU, C 379, 10.11.2017 - anglický jazyk (.pdf, 531 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 379, 10.11.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 548 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 343, 13.10.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 537 kb)

EAD publikované v O.J. EU, C 343, 13.10.2017 -anglický jazyk  (.pdf, 522 kb)

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 267, 11.8.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 1569 kB)

hEN publikované v O.J. EU, C 267, 11.8.2017 - anglický jazyk (.pdf, 1568 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 183, 9.6.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 850 kB)

EAD publikované v O.J. EU, C 183, 9.6.2017 - anglický jazyk (.pdf, 847 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 118, 12.4.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 848kB)

EAD publikované v O.J. EU, C 118, 12.4.2017 - anglický jazyk (.pdf, 844kB)

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C  076, 10. 3. 2017 – slovenský jazyk

hEN publikované v O.J. EU, C 076, 10. 3. 2017 – anglický jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 010, 13. 1. 2017 – slovenský jazyk

EAD published in the OJ EU, C 010, 13. 1. 2017 - english

Rok 2016

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 054, 12. 2. 2016 – slovenský jazyk

EAD publikované v O. J. EÚ, C 054, 12. 2. 2016 – anglický jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 126, 8. 4. 2016 – slovenský jazyk 

hEN publikované v O.J. EU, C 126, 8. 4. 2016 – anglický jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 172, 13. 5. 2016 – slovenský jazyk
EAD publikované v O. J. EU, C 172, 13. 5. 2016 – anglický jazyk
hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 209, 10. 6. 2016 – slovenský jazyk
hEN publikované v O. J. EU, C 209, 10. 6. 2016 – anglický jazyk 

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 248, 8. 7. 2016 – slovenský jazyk  

EAD publikované v O. J. EU, C 248, 8. 7. 2016 – anglický jazyk

 

Rok 2015

hEN publikované v Ú. v. EÚ  C 54, 13. 2. 2015 – slovenský jazyk

hEN publikované v OJ EU C 35, 13.2.2015 – anglický jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C226, 10.7.2015 – slovenský jazyk

hEN publikované v OJ EU C226, 10.7.2015 – anglický jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C226, 10.7.2015 – slovenský jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C226, 10.7.2015 – anglický jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – slovenský jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – anglický jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – slovenský jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – anglický jazyk

Rok 2014

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 259, 8.8.2014 (neúplné vydanie) – slovenský jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 259, 8.8.2014 (neúplné vydanie) – anglický jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 359, 10.10.2014 – slovenský jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 359, 10.10.2014 – anglický jazyk

Rok 2013

Publikované v Ú. v. EÚ C 186, 28.6.2013, s. 24 – anglický jazyk

Publikované v Ú. v. EÚ C 186, 28.6.2013, s. 24 – slovenský jazyk