Skočiť na obsah

Kontakt

Riadiaci orgán pre program ESPON 2030:

Ministerstvo energetiky a územného plánovania

4, Place de l’Europe
L-2946
Luxembursko

 

espon2020@mat.etat.lu

Národný koordinátor pre program ESPON 2030 na Slovensku:

Ministerstvo dopravy SR

Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

 

 

ESPON kontaktné miesto:

 

Ministerstvo dopravy SR

Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

 

 espon_sk@mindop.sk