Skočiť na obsah

Komunikačná kampaň OPII 2018-2019

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 4 832 468,00 €
Kód projektu: 311081U049

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť vysielanie spotov o využívaní eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ("ďalej ako OPII") prostredníctvom televízií s celoštátnym dosahom, rádií, digitálnych médií a regionálnych televízií, pričom v rámci regionálnych televízií budú okrem televíznych spotov odvysielané aj relácie o konkrétnych projektoch financovaných z OPII realizovaných v danom regióne. Realizáciou projektu sa zabezpečí informovanie širokej verejnosti o prínosoch projektov realizovaných v rámci OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/