Skočiť na obsah

Podpora dopravného modelovania

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP:  48 813,27 €
Kód projektu: 311081AKT9

Popis projektu:

Cieľom projektu je rozšírenie možností využitia a zefektívnenie práce s Dopravným modelom SR v podmienkach MDV SR s cieľom zabezpečiť relevantné a optimálne výstupy, v kvalite požadovanej pre potreby efektívneho plánovania dopravnej infraštruktúry SR financovanej z prostriedkov EÚ.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/