Skočiť na obsah

Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovanie dohodárov 2

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 472 762,91 €
Kód projektu: 311081DML9

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho fungovania Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) a to prostredníctvom externých zamestnancov - dohodárov v roku 2023. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 8.1 – Podpora efektívnej implementácie OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/