Skočiť na obsah

Pripomínacia kampaň OPII prostredníctvom vysielania TV spotov a relácií v televízii

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 3 017  695,20 €
Kód projektu: 311081N573

Popis projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom vysielania TV spotov a relácií v televízii informovať širokú verejnosť o prínosoch projektov realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len "OPII") v oblasti dopravy a informatizácie spoločnosti. Projekt obsahovo nadväzuje na ukončený projekt s názvom Informačná kampaň (kód ITMS 311081B350), realizovaný v roku 2016 a jeho úlohou je udržať výsledky, ktoré boli prostredníctvom predchádzajúcej informačnej kampane dosiahnuté. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:
Hlavná aktivita č. 1 Produkcia televízneho spotu s modifikáciami je zameraná na produkciu TV spotu a jeho modifikácii, ktoré budú vysielané v zmysle hlavnej aktivity č. 2 Vysielanie televíznych spotov a relácií so zámerom osloviť čo najširšiu cieľovú skupinu. Pre tento účel budú využívané médiá s celoslovenskou pôsobnosťou s najvyšším ratingom v oblasti sledovanosti.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/