Skočiť na obsah

Propagácia OPII prostredníctvom see&go 2019

Logo OPII

 

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 360 000,00 €
Kód projektu: 311081W854

Popis projektu:

Cieľ projektu: MDV SR pripravilo Komunikačnú kampaň 2018-2019, ktorá momentálne prebieha v celoštátnych a v regionálnych televíziách, v rádiách a na webových portáloch. Cieľom projektu je rozšírenie prebiehajúcej kampane do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy a to práve cez televíziu see&go a see&go free wifi. Spoločnosť See&Go sa pomocou outdoorovej, televíznej a online reklamy zaraďuje medzi unikátne projekty v rámci Európy. Taktiež patria medzi najväčších poskytovateľov wifi pripojenia v dopravných prostriedkoch v Európe.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/