Skočiť na obsah

Propagácia OPII prostredníctvom verejnej osobnej dopravy See&Go 2020-2021

Logo OPII

 

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 240 000,00€
Kód projektu: 311081AKG7

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie publicity Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom vysielania spotov o využívaní eurofondov v rámci OPII v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy po celom území SR.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/