Skočiť na obsah

Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020-2021 - časť digitálne médiá

Logo OPII

 

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:  740 160,00 €
Kód projektu: 311081AIJ3

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť informovanie širokej verejnosti o prínosoch projektov realizovaných v rámci OPII prostredníctvom vysielania spotov o využívaní eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  prostredníctvom digitálnych médií s celoštátnym dosahom.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/