Skočiť na obsah

Záverečná mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2022-2023

Logo OPII

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020-2021 - časť špecializované TV a rádiá

Logo OPII

 

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:  2 528 088,00
Kód projektu: 311081Y315

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť informovanie širokej verejnosti o prínosoch projektov realizovaných v rámci OPII formou vysielania spotov o využívaní eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom špecializovaných televízií a rádií s celoštátnym dosahom.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/