Skočiť na obsah

Služobné cesty manažérov zapojených do implementácie OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 400 000,00 €
Kód projektu: 311081B376

Popis projektu:

Cieľom projektu je refundácia cestovných nákladov, ktoré vznikajú podľa potreby zamestnancov uskutočňovať služobné pracovné cesty za účelom pracovných stretnutí, rokovaní, vzdelávania, školení, kurzov, odborných stáží, koordinačných porád, účastí na monitorovacích výboroch, kontrol na mieste, atď. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - služobné cesty manažérov zapojených do implementácie OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/