Skočiť na obsah

Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 1 044 079,20 €
Kód projektu: 311081A837

Popis projektu:

Cieľom projektu je získanie nových poznatkov pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblasti dopravy. 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/