Skočiť na obsah

Záverečná mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2022-2023

Logo OPII

 

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:  3 600 000,00€
Kód projektu: 311081CFD3

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť záverečné súhrnné informovanie širokej verejnosti o prínosoch projektov realizovaných prostredníctvom EŠIF v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra formou vysielania spotov prostredníctvom najsledovanejších televízií s celoštátnym dosahom.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/