Skočiť na obsah

Vyšehradská skupina (V4)

Vyšehradská skupina (V4) je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov - Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Cieľom V4 je prispieť k vybudovaniu európskej bezpečnostnej architektúry založenej na účinnej, funkčne komplementárnej a vzájomne posilňujúcej spolupráci a koordinácii v rámci existujúcich európskych a transatlantických inštitúcií. V záujme zachovania a podpory kultúrnej súdržnosti sa v rámci skupiny V4 zintenzívni vzájomné odovzdávanie hodnôt na úseku kultúry, vzdelávania, vedy a výmeny informácií.

Vo V4 je rotujúce ročné predsedníctvo. Slovenská republika predsedala V4 od júla 2018 do júna 2019. Vyhodnotenie nášho predsedníctva nájdete tu.

Aktuálnou predsedníckou krajinou je Poľská republika - program predsedníctva.