Európska komisia je výkonný orgán Európskej únie. Je nezávislá od národných štátov, a jej cieľom je zastávať záujmy Európskej únie ako celku. Jej hlavnými úlohami sú legislatívna iniciatíva – predkladanie novej európskej legislatívy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj implementácia prijatej legislatívy na európskej úrovni. Súčasným predsedom komisie je Jean-Claude Juncker. Komisárkou pre dopravu je Violeta Bulc.

Oblasťou dopravy sa zaoberá Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu (DG MOVE).

 

Pracovný program EK pre rok 2018

Členovia EK