Skočiť na obsah

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku

Rada TTE sa usiluje o splnenie cieľov EÚ v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetiky spočívajúcich vo vytvorení moderných, konkurencieschopných a efektívnych trhov a infraštruktúry a transeurópskych dopravných, komunikačných a energetických sietí.

Zloženie Rady TTE a počet jej zasadnutí závisí od bodov, ktoré sú na programe:

  • ministri dopravy sa zvyčajne stretávajú štyrikrát ročne
  • ministri energetiky sa stretávajú tri- alebo štyrikrát ročne
  • ministri telekomunikácií sa stretávajú dvakrát ročne

Za Ministerstvo dopravy SR sa zúčastňuje minister alebo štátny tajomník.