Skočiť na obsah

Viacjazyčný tezaurus EÚ

EuroVoc je viacjazyčný, multidisciplinárny tezaurus pokrývajúci terminológiu z oblastí činnosti Európskej únie s dôrazom na činnosti Európskeho parlamentu. EuroVoc je k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ (angličtine, bulharčine, češtine, dánčine, estónčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, chorvátčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, maltčine, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine, španielčine, švédčine a taliančine) a v troch jazykoch kandidátskych krajín albánčine, macedónčine a srbčine.

Cieľom tezauru je poskytnúť útvarom pre riadenie a šírenie informácií nástroj na konzistentné indexovanie na účely efektívnej správy svojho dokumentačného fondu a umožniť užívateľom vyhľadávať dokumenty s použitím kontrolovaného jazyka.