Skočiť na obsah

Zmenová požiadavka Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) - CR092 Liberalizácia eLeraningu a nové osnovy

Verejné pripomienkovanie projektového prístupu „Zmenová požiadavka Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) - CR092 Liberalizácia eLeraningu a nové osnovy“ (v META IS ako projekt_2438)

V termíne od 17.4.2024 do 30.4.2024 môžete zasielať svoje pripomienky prostredníctvom formulára (xlsx, 0,11 Kb) na adresu: tomas.otrosina@mindop.sk

Popis projektu

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Názov projektu:

Zmenová požiadavka Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) - CR092 Liberalizácia eLeraningu a nové osnovy

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

 

Zmenová požiadavka CR092 má za cieľ aktualizovať agendu výkonu výcviku autoškôl, výcviku profesionálnych vodičov a výcviku inštruktorov na základe zmien legislatívy, plánovaných zmien výkonu skúšok zo strany PZ SR a taktiež na základe výsledkov pracovných skupín v oblasti autoškôl. Hlavná požiadavka je na zavedenie liberalizácie v oblasti poskytovania eLearningu pre autoškoly a školiace strediská KKV. Aktuálne je správcom eLearningu pre autoškoly MD SR, avšak obsahovo si tieto služby objednáva cez verejné obstarávanie, kedy dochádza k situáciám, kedy zmena obsahu nahraného na portáli eLearningu prístupnom pre autoškoly nestihla ďalšiu legislatívnu zmenu (napr. novelu vyhlášky Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke). Zavedením liberalizácie sa umožní poskytovanie služieb zo strany nových poskytovateľov služieb pre elektronické vzdelávanie za podmienok stanovených MD SR, tiež pozitívnym dopadom bude poskytovanie aktuálnych vzdelávacích materiálov, ktoré budú aktualizované podľa nových znení zákonov a vyhlášok. Druhou požiadavkou je zavedenie nových aktualizovaných osnov pre autoškoly, ktoré boli vytvorené na základe pracovnej skupiny s odbornou komisiou SKVZA. Nová podoba osnov má priniesť zjednodušenie pochopenia minimálnych požiadaviek na výcvik a taktiež efektívnejšie získanie nových profesionálnych vodičov pre skupiny C a D. Tretia požiadavka je súhrnným zoznam požiadaviek z praxe pre výkon SKVZA a výkon na OÚ, najmä v oblasti pravidelného vzdelávania inštruktorov.

Projekt bol vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy, pričom predmetné dokumenty k projektu sú zverejnené aj na webovej stránke https://metais.vicepremier.gov.sk

Dokumenty:

_________

Bratislava  17. 4. 2024