Skočiť na obsah

Zmenová požiadavka Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) - CR089 Úprava agendy v JISCD pre ŠDU

Verejné pripomienkovanie projektového prístupu „Zmenová požiadavka Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) - CR089 Úprava agendy v JISCD pre ŠDU“ (v META IS ako projekt_2440)

V termíne od 17.4.2024 do 30.4.2024 môžete zasielať svoje pripomienky prostredníctvom formulára (xlsx, 0,11 kb) na adresu: tomas.otrosina@mindop.sk

Popis projektu

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Názov projektu:

Zmenová požiadavka Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) - CR089 Úprava agendy v JISCD pre ŠDU

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

 

Cieľom zmenového konania je rozšírenie funkcionality JISCD v rámci výkonu ŠDÚ v rozsiahlej oblasti typového schvaľovania vozidiel. Funkcionalita má nahradiť pôvodnú funkcionalitu hrubého klienta používaného v rámci MD SR, kde cieľom je využívať integračné napojenia na systémy verejnej správy a medzištátne registre. Tiež sa má sprístupniť možnosť využívať a sprístupňovať spoločné registre v rámci JISCD. Súčasťou zmenového konania je aj úprava existujúcej funkcionality v oblasti povoľovanie výnimiek a činností spravovaných doteraz v JISCD evidenčne alebo zásahmi aplikačnej podpory.

Projekt bol vypracovaný v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy, pričom predmetné dokumenty k projektu sú zverejnené aj na webovej stránke https://metais.vicepremier.gov.sk

Dokumenty:

________

Bratislava  17. 4. 2024