Skočiť na obsah

Štátne podnikateľské organizácie

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

PhDr. Pavel Kelemen, PhD., poverený výkonom funkcie riaditeľa
Sídlo: Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava
IČO: 35 778 458
Tel.: 02/4857 1111
Fax: 02/4857 2105
E-mail: info@lps.sk
Web: www.lps.sk
 

Profesijný životopis riaditeľa (.pdf, 484 KB)

 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31 364 501
Tel.: 02/2029 2000
E-mail: hovorca@zsr.sk
Web: www.zsr.sk
Organizačné jednotky zapísané v obchodnom registri:
  •     ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina,
  •     ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie,
  •     ŽSR - Závod služieb železníc Bratislava,
  •     ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania,
  •     ŽSR - Správa majetku ŽSR Bratislava,
  •     ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava.