Nariadenie Ministerstva dopravy Ruskej federácie č. 52 o zavedení zmien pravidiel pre vyplňovanie ruských prepravných povolení

Ministerstvo dopravy Ruskej federácie zaslalo MDV SR aktuálne znenie nariadenia č. 52 z 8. februára 2018 o zavedení zmien pravidiel pre vyplňovanie ruských prepravných povolení a špeciálnych jednorazových prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú dopravu z územia alebo na územie tretieho štátu.

Originálne znenie nariadenie č. 52  Nariadenie RF č. 52 original (.pdf, 2 325kb)

Voľný preklad nariadenia č. 52 Nariadie RF č. 52 preklad (.pdf, 1 840kb)