Skočiť na obsah

LPS povedie Miroslav Boháč

piatok 19. apríla 2024

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky povedie Miroslav Boháč, ktorý uspel vo výberovom konaní. Na poste šéfa podniku nahradí Pavla Kelemena.

Výberové konanie sa uskutočnilo 12. apríla. Pozostávalo z písomného odborného a jazykového testu a z ústnej časti. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači.

Miroslav Boháč je zamestnancom LPS. Má dlhoročnú riadiacu prax v rôznych organizáciách a bohaté pracovné skúsenosti v oblasti práva a verejného obstarávania.

Výsledok výberového konania je zverejnený na webe ministerstva dopravy: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/osobny-urad-72/vyberove-konania/rozpoctove-organizacie-1093/vyberove-konania-organizacie-v-posobnosti-ministerstva-dopravy-a-vystavby-sr/statne-podnikatelske-organizacie-47897/informacie-o-uskutocnenych-vyberovych-konaniach-v-v-statnych-podnikatelskych-organizaciach-1093