Skočiť na obsah

Workshop Podpora rozvoja duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu 2023

Workshop odborného vzdelávania cestovného ruchu Podpora rozvoja duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu sa konal 22. novembra 2023 na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky. Cieľom spoločného podujatia sekcie cestovného ruchu a osobného úradu ministerstva, profesijných zväzov, stredných odborných škôl a spoločností zapojených do duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu bolo (a je), na základe príkladov zo školskej aj aplikačnej praxe, zvýšiť úroveň duálneho vzdelávania a následne zabezpečiť pre sektor cestovného ruchu dostatok kvalifikovaných pracovníkov na všetkých pozíciách.

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa.

Benefity

Duálne vzdelávanie ponúka výhody pre žiakov a študentov, školy aj zamestnávateľov. Pre žiakov a študentov praktická príprava priamo u zamestnávateľa spája školskú teóriu s praxou. Výhodou je aj získavanie pracovných návykov, odmena za prácu, hmotné zabezpečenie či štipendium. Zamestnávateľom ponúka zvyšovanie odbornosti zamestnancov, riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ekonomické aspekty ako úsporu nákladov na nábor a rekvalifikáciu, daňové benefity a príspevok na zabezpečenie PV v SDV. V neposlednom rade ide o budovanie imidžu firmy a možnosť vychovať si budúcich zamestnancov. Školám umožňuje mať priamy kontakt s trhom práce a možnosť inovačného vzdelávania učiteľov.

Účastníci

Akcie sa (okrem prezentujúcich subjektov) zúčastnilo 21 zástupcov stredných škôl a 7 zamestnávateľov z celého Slovenska, ako aj zástupcovia stavovských organizácií, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, samosprávnych krajov a agentúry SLOVAKIA TRAVEL.

Prezentácie a diskusia

Ďakujeme prezentujúcim za interaktívne prezentácie. Špeciálne poďakovanie patrí študentom a pedagógom Hotelovej akadémie Mikovíniho Bratislava, ktorý počas workshopu prezentovali získané skúsenosti a zručnosti nielen teoreticky, ale aj prakticky. Veríme, že prezentované skúsenosti škôl aj zamestnávateľov a diskusia bohatá na podnety a odporúčania Vám pomôžu pri komunikácia s partnermi duálneho vzdelávania: študentami, rodičmi, školami, zamestnávateľmi.

Zástupcovia štátnej správy, samosprávy a stavovských organizácii sú pripravení aj naďalej reflektovať Vaše podnety. Cieľom je študent pripravený uspokojiť potreby trhu práce, profesionálny zamestnanec a motivujúci zamestnávateľ.

 

Prezentácie na stiahnutie

Fotografie z podujatia

 

Záznam z workshopu