Skočiť na obsah

Brexit  - preprava tovaru a cestujúcich medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1. januára 2021

Dňa 24. decembra 2020 sa vyjednávacím tímom  Európskej únie a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov.  S účinnosťou od 1.1.2021 sa začala uplatňovať Dohoda o obchode a spolupráci.

 

Nákladná doprava

Dohoda umožní vykonávať slovenským dopravcom s licenciou Spoločenstva prepravu tovaru z ktoréhokoľvek štátu  Európskej únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a späť.

Zároveň dohoda umožní tranzit cez územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, či už s prázdnym alebo naloženým vozidlom. Rovnako bude umožnené vykonávanie dvoch kabotážnych prepráv do siedmich dní od vyloženia tovaru v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Dohoda nepokrýva prepravu tovaru z/do tretích krajín (napr. slovenský dopravca vezie tovar z Ukrajiny do Spojeného kráľovstva), táto oblasť zostane naďalej pokrytá licenciami CEMT.

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že slovenskí dopravcovia nebudú potrebovať licencie CEMT na prepravu tovaru  medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Autobusová doprava

Pravidelná autobusová doprava bude dočasne vykonávaná na základe povolení vydaných podľa nariadenia EP a Rady 1073/2009, ktoré by mali byť nahradené novým povolením ustanoveným podľa dohody.

Príležitostná doprava – s účinnosťou od 1.1.2021 sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska stane zmluvnou stranou dohody Interbus. Od 1.1.2021 sa príležitostná doprava medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska bude vykonávať na základe dohody Interbus.

Text -  Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:22002A1126(01)

 

Ďalšie podrobnosti k brexitu sú uvedené na nasledovnej adrese: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/brexit