Skočiť na obsah

Výzva Európskej komisie ohľadom dodatočnej výmeny tachografov

Európska komisia zintenzívnila komunikáciu ohľadom dodatočnej výmeny analógových, digitálnych a inteligentných tachografov prvej generácie vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú prepravu. Členským štátom Európskej únie adresovala list, kde upozorňuje na krátky časový termín a odporúča využitie možnosti inštalácie inteligentného tachografu druhej generácie počas periodickej prehliadky. Odporúča, aby si dopravcovia, ktorých sa táto dodatočná povinnosť bude týkať nenechali túto zmenu na poslednú chvíľu a aby zvážili možnosť výmeny už počas periodickej prehliadky.

Aké vozidlá sú dodatočnou výmenou dotknuté?

Dodatočná výmena sa bude týkať tachografov, ktoré sú inštalované vo vozidlách, ktoré vykonávajú medzinárodnú dopravu.

Dokedy sa musí výmena analógového a digitálneho tachografu za inteligentný tachograf druhej generácie uskutočniť ?

Povinná výmena analógových tachografov a digitálnych tachografov vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie, sa musí uskutočniť do 31. decembra 2024.

Dokedy sa musí výmena inteligentného tachografu prvej generácie za inteligentný tachograf druhej generácie uskutočniť?

Povinná výmena inteligentných tachografov prvej generácie vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie, sa musí uskutočniť do 18. augusta 2025.

Čo v prípade ak dodatočná výmena nebude uskutočnená?

V prípade, ak nebude dodatočná výmena tachografu uskutočnená v daných termínoch, takéto vozidlá budú môcť vykonávať iba vnútroštátnu dopravu.

 

Časová postupnosť inštalovania typov tachografov do vozidiel:

  • Analógový tachograf do 30. 4. 2006
  • Digitálny tachograf od 1. 5. 2006
  • Inteligentný tachograf prvej generácie od 15. 6. 2019
  • Inteligentný tachograf druhej generácie od 21. 8. 2023.

 

List Európskej komisie ohľadom dodatočnej výmeny tachografov -originál

 List Európskej komisie ohľadom dodatočnej výmeny tachografov - slovenský preklad

Podrobnosti k inteligentným tachografom druhej generácie sú uvedené na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy/inteligentne-tachografy-druhej-generacie-od-21-augusta-2023