Skočiť na obsah

Zmeny v kabotáži v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pre dopravcov EÚ od 1. 1. 2023

Zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sme dostali informáciu ohľadom kabotáže.

Od 1.1.2023 kabotáž dopravcami usadenými na území Európskej únie bude možné vykonávať iba v súlade s článkom 462 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej. To znamená, že dopravcovia Európskej únie po vstupe s naloženým vozidlom a po jeho vyložení môžu do siedmich dní vykonať dve kabotážne operácie v rámci územia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Treťoštátne prepravy z/na územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do tretích krajín mimo územia Európskej únie je možné vykonať iba s platným povolením CEMT.

Podrobnosti sú uvedené na nasledovných adresách:

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/uk_12_december_2022_1.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN

Informácia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ku kabotáži  zo 4. januára 2023