Skočiť na obsah

Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - schválený Uznesením vlády SR č. 162/2001 z 21. februára 2001

 

 • Sieť diaľnic:
  • D1 Bratislava (Petržalka - križovatka s D2) - Trnava - Trenčín - Žilina - Košice - Záhor - štátna hranica SR/Ukrajina s celkovou dĺžkou 517 km
  • D2 štátna hranica ČR/SR - Kúty - Malacky - Bratislava (Rusovce) - štátna hranica SR/MR s celkovou dĺžkou 80 km
  • D3 Žilina (križovatka s D1) - Kysucké Nové Mesto - Čadca - Skalité - štátna hranica SR/PR s celkovou dĺžkou 59 km
  • D4 štátna hranica Rakúsko/SR - Bratislava (Jarovce) - križovatka s D2 s celkovou dĺžkou 3 km (s možným pokračovaním v ďalekom výhľade v trase nultého okruhu Bratislavy)
 • Sieť rýchlostných ciest:
  • R1 Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica s celkovou dĺžkou 161 km
  • R2 štátna hranica ČR/SR - Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom - v peáži s R1 - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice s celkovou dĺžkou 349 km
  • R3 štátna hranica MR/SR - Šahy - Krupina - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice - Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená - štátna hranica SR/PR s celkovou dĺžkou 234 km (s alternatívnym vedením v úseku Zvolen - Banská Bystrica - Uľanka - Turčianske Teplice)
  • R4 štátna hranica MR/SR - Milhosť - Košice - v peáži s diaľnicou D1 - Prešov - Svidník - Vyšný Komárnik - štátna hranica SR/PR s celkovou dĺžkou 108 km
  • R5 štátna hranica ČR/SR - Svrčinovec - diaľnica D3 s celkovou dĺžkou 3 km
  • R6 štátna hranica ČR/SR - Lysá pod Makytou - Púchov s celkovou dĺžkou 19 km

 

 

Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - schválená Uznesením vlády SR č. 523/2003 z 26. júna 2003

 

 

Správa o plnení aktualizovaného nového projektu diaľnic a rýchlostných ciest - schválená Uznesením vlády SR č. 1051/2004 z 10. novembra 2004

 

 • doplnenie siete rýchlostných ciest o rýchlostnú cestu R7 Bratislava - Nové Zámky - Lučenec s celkovou dĺžkou 234 km

 

 

Správa o plnení programu prípravy a výstavby ciest I. triedy na roky 2007 - 2010 - schválená Uznesením vlády SR č. 406/2010 z 9. júna 2010

 

 • schválenie Doplnku č. 1 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
 • predĺženie trasy rýchlostnej cesty R1 Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica o nový úsek Banská Bystrica - Slovenská Ľupča - Ružomberok (pripojenie na diaľnicu D1), celková dĺžka R1 Trnava - Ružomberok (pripojenie na diaľnicu D1) po jeho doplnení bude 216,3 km

 

 

Doplnok č. 2 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (návrh) - posúdený z hľadiska vplyvov na životné prostredie

 • doplnenie siete rýchlostných ciest o rýchlostnú cestu R8 Nitra - križovatka R2 (Bánovce nad Bebravou) s celkovou dĺžkou 55 km

 

 

Doplnok č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (návrh) - prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=115540

 • predĺženie trasy diaľnice D4 štátna hranica Rakúsko/SR - Bratislava (Jarovce) - križovatka s D2 o úsek Jarovce - Ivanka pri Dunaji - Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/Rakúsko, celková dĺžka D4 po jej doplnení bude 49 km

 

 

Harmonogram výstavby nevybudovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na ich výstavbu je určený v aktuálnom programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest pre dané volebné obdobie.