Letecké predpisy vydané v Slovenskej republike ako implementácia štandardov a odporúčaných postupov Medzinárodnej organizácie civilného letectva

 

L 1 Spôsobilosť leteckého personálu

vydanie:

 • úprava č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008, s účinnosťou od 01. 03. 2008

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 15. 05. 2009
 2. doplnok č. 2, s účinnosťou od 01. 04. 2010
 3. doplnok č. 3, s účinnosťou od 01. 05. 2011
 4. doplnok č. 4, s účinnosťou od 01. 02. 2012
 5. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017, ktorý sa vydáva letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnost, s účinnosťou odo 01. 01. 2018

 

L 2 Pravidlá lietania

vydanie:

 • rozhodnutie č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015

 

L 3 Letecká meteorologická služba

vydanie:

 • úprava č. 3/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. júla 2011, s účinnosťou od 20. 08. 2011

 

L 4 Letecké mapy

vydanie:

 • úprava č. 6/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. augusta 2010, s účinnosťou od 01. 10. 2010

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 01. 02. 2015

 

L 5 Meracie jednotky v leteckej prevádzke

vydanie:

 • úprava č. 5/98 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 17. júna 1998, s účinnosťou od 01. 10. 1998

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 01. 12. 2000
 2. doplnok č. 2, s účinnosťou od 01. 12. 2008
 3. doplnok č. 3, s účinnosťou od 05. 03. 2009
 4. doplnok č. 4, s účinnosťou od 20. 07. 2010

 

L 6/II Prevádzka lietadiel - II. časť Všeobecné letectvo – letúny

vydanie:

 • úprava č. 12/97 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 20. augusta 1997, s účinnosťou od 01. 01. 1998

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 01. 11. 1999
 2. doplnok č. 2, s účinnosťou od 01. 03. 2000
 3. doplnok č. 3, s účinnosťou od 01. 12. 2000
 4. doplnok č. 4, s účinnosťou od 01. 11. 2001
 5. doplnok č. 5, s účinnosťou od 28. 11. 2002
 6. doplnok č. 6, s účinnosťou od 20. 01. 2007
 7. doplnok č. 7, s účinnosťou od 20. 03. 2007
 8. doplnok č. 8, s účinnosťou od 22. 11. 2007
 9. doplnok č. 9, s účinnosťou od 20. 05. 2008
 10. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015
 11. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 26377/2017/SCL/90717 zo dňa 28. 12. 2017, ktorým sa vydáva letecký predpis L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu, s účinnosťou od 01. 02. 2018

 

L 6/III Prevádzka lietadiel - III. časť Prevádzka vrtuľníkov

vydanie:

 • úprava č. 2/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 8. februára 2010, s účinnosťou od 01. 04. 2010

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 20. 09. 2011
 2. doplnok č. 2, s účinnosťou od 15. 11. 2012
 3. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015
 4. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. rozhodnutiu č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017, ktorý sa vydáva letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnosti, s účinnosťou od 01. 01. 2018
 5. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 26377/2017/SCL/90717 zo dňa 28. 12. 2017, ktorým sa vydáva letecký predpis L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu, s účinnosťou od 01. 02. 2018

 

L 7 Značky štátnej príslušnosti a registrové značky lietadiel

vydanie:

 • úprava č. 4/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13. decembra 2012, s účinnosťou od 01. 02. 2013

 

L 8 Letová spôsobilosť lietadiel

vydanie:

 • úprava č. 1/2013 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 24. júna 2013, s účinnosťou od 30. 08. 2013

zmena:

 1. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015
 2. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. rozhodnutiu č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017, ktorý sa vydáva letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnosti, s účinnosťou od 01. 01. 2018

 

L 10/I Letecké telekomunikácie, Zväzok I - Rádionavigačné zariadenia

vydanie:

 • úprava č. 11/98 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 29. júla 1998, s účinnosťou od 01. 12. 1998

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 04. 11. 1999
 2. ručná oprava, AIC C 11/06, s účinnosťou od 24. 04. 2006

 

L 10/II Letecké telekomunikácie, Zväzok II - Spojovacie postupy

vydanie:

 • úprava č. 1/1999 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 2. marca 1999, s účinnosťou od 01. 07. 1999

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 04. 11. 1999
 2. doplnok č. 2, s účinnosťou od 01. 11. 2001
 3. doplnok č. 3, s účinnosťou od 27. 11. 2003
 4. doplnok č. 4, s účinnosťou od 30. 04. 2014

 

L 11 Letové prevádzkové služby

vydanie:

 • úprava č. 3/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 3. augusta 2012, s účinnosťou od 15. 11. 2012

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 14. 11. 2013
 2. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015
 3. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017, ktorý sa vydáva letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnosti, s účinnosťou od 01. 01. 2018

 

L 12 Pátranie a záchrana

vydanie:

 • smernica č. 8/2009 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. augusta 2012, s účinnosťou od 15. 04. 2009

 

L 13 Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov

vydanie:

 • úprava č. 1/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 25. júna 2012, s účinnosťou od 15. 08. 2012

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od14. 11. 2013
 2. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017, ktorý sa vydáva letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnosti, s účinnosťou od 01. 01. 2018

 

L 14/I Letiská, I. zväzok - Navrhovanie a prevádzka letísk

vydanie:

 • úprava č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 24. októbra 2006, s účinnosťou od 01. 12. 2006

zmena:

 1. doplnok č. 1 (ručná oprava AIC C 25/09), s účinnosťou od 20. 06. 2009
 2. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015
 3. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. rozhodnutiu č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017, ktorý sa vydáva letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnosti, s účinnosťou od 01. 01. 2018

 

L 14/II Letiská, II. zväzok – Heliporty

vydanie:

 • úprava č. 16/2004 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 16. decembra 2004, s účinnosťou od 01. 01. 2005

 

L 15 Letecká informačná služba

vydanie:

 • úprava č. 2/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. marca 2011, s účinnosťou od 01. 05. 2011

zmena:

 1. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015

 

L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

vydanie:

 • úprava č. 8/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 18. marca 2008, s účinnosťou od 01. 04. 2008

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 01. 05. 2010
 2. doplnok č. 2, s účinnosťou od 15. 07. 2010
 3. doplnok č. 3, s účinnosťou od 30. 09. 2010
 4. doplnok č. 4, s účinnosťou od 10. 10. 2013
 5. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015
 6. príloha č. 1 k rozhodnutiu ministerstva č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511, ktorým sa vydáva Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
 7. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 26377/2017/SCL/90717 zo dňa 28. 12. 2017, ktorým sa vydáva letecký predpis L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu, s účinnosťou od 01. 02. 2018

 

L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu

vydanie:

 

L 19 Systém riadenia bezpečnosti

vydanie:

 

L 4444 Postupy leteckých navigačných služieb - Manažment letovej prevádzky

vydanie:

 • úprava č. 2/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. júla 2012, s účinnosťou od 15. 11. 2012

zmena:

 1. doplnok č. 1, s účinnosťou od 20. 04. 2013
 2. doplnok č. 2, s účinnosťou od 13. 11. 2014
 3. príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 24613/2015/C410-SCLVD/64445 zo dňa 26. 10. 2015, ktorým sa vydáva letecký predpis L 2 Pravidlá lietania, s účinnosťou od 01. 11. 2015

 

L 9432 Rádiotelefónne postupy a letecká frazeológia

vydanie:

 • úprava č. 4/97 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 23. apríla 1997, s účinnosťou od 01. 08. 1997

 

Úprava č. 4/2010 Pravidlá pre výsadkové činnosti, s účinnosťou od 20. 08. 2010

__________

Poznámka: Letecké predpisy vydané úpravou alebo smernicou a ich jednotlivé doplnky si je možné objednať u vydavateľa Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. Letecké predpisy vydané rozhodnutím sú dostupné na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Aktualizácia ku dňa 12. 09. 2018.