Skočiť na obsah

Základný postup pre samosprávy pri projektoch na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe SPF/ nezistených vlastníkov v správe SPF