Skočiť na obsah

 

Výzva č. 1: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

 

Dátum vyhlásenia: 29.4.2022

Dátum uzávierky: 30.9.2022

Komponent: 3 - Udržateľná doprava

Investícia: 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

 

Výzva POO

 

FAQ

 

Normy a predpisy

 

Žiadosť  o PPM

 

Vzory príloh ŽoPPM

 

Metodiky 

 

Vyhodnotenie výzvy

 

Zmluva o PPM

 

Žiadosť o platbu

  • Monitorovacia správa (vzor)
  • ŽoP - Refundácia (vzor)
  • ŽoP - Zálohová platba (vzor)