Skočiť na obsah

Dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na rok 2019


Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 9. 9. 2019 výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2019, a to:

Výzva A - Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry,

Výzva C1 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry,

Výzva C2 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadenia a opatrenia (odstavné zariadenia pre bicykle).

MDV SR vyčlenilo v roku 2019 na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky kapitálové výdavky celkovo vo výške 13 090 328 €.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je do 31. októbra 2019.

Otázky súvisiace s predmetom výziev je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk.

Výzva A (Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie)

Výzva C1 (Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry)

Výzva C2 (Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle))

Najčastejšie otázky k výzvam (A, C1, C2) 

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky za rok 2019: