Skočiť na obsah

Interaktívna aplikácia

Inštitút dopravnej politiky sa snaží sprístupňovať dopravné údaje odbornej, ale aj širokej verejnosti formou interaktívnej aplikácie s možnosťou voľby požadovaných údajov a rôznymi typmi ich vizualizácie.

Vstup do aplikácie:

 

Server 2: link

Manuál: link

Podrobný manuál popisujúci prostredie a ovládacie prvky aplikácie, postup pri exporte údajov, ich zdroje a metódy spracovania.

 

Aplikácia sa skladá z viacerých kariet podľa typu dát a formy zobrazenia.

Štatistiky

Prezentované sú dopravné a demografické informácie o danom území na úrovní obcí, okresov a krajov. Územie je voliteľné kliknutím na mapu alebo výberom zo zoznamu. Zobrazuje informácie o území, obyvateľstve, atraktivite, automobilizácii a infraštruktúre. Údaje o zvolenom území je možné exportovať.

Vizualizácie

Dopravné štatistiky je možné farebne vizualizovať na mape s možnosťou výberu  farebnej škály. Dáta je možné sledovať aj v pomere k iným ukazovateľom (napr. kilometre ciest v pomere k rozlohe územia). Vizualizáciu je možné exportovať vo formáte png.

Mobilita

Obsahuje informácie o mobilitnom správaní cestujúcich a charakteristikách ciest podľa celoslovenského prieskumu mobility. Zvoľte 1 až 3 charakteristiky cestujúceho/cesty. Grafy aj vypočítané údaje je možné exportovať.

Animácie

Dopravné údaje s historickým vývojom sú znázornené v animovaných grafoch od roku 2000. Voliteľné sú 4 typy grafov o dopravných nehodách, výkonoch, prostriedkoch, emisiách, infraštruktúre...

Dostupnosti

Po kliknutí na obec/zastávku sa graficky zvýrazní územie, ktoré je dosiahnuteľné zvoleným dopravným prostriedkom v danom časovom intervale. Pri podržaní kurzora nad cieľovou zastávkou sa zobrazí údaj o najkratšom čase cesty, prípadne o počte nutných prestupov a priemernej rýchlosti cesty.

Vlaky

Konkrétne polohy vlakov a ich výskyt počas dňa je možné pozorovať pomocou animácie.

Zdroje

K použitým databázam je pridaný krátky popis, rok poslednej aktualizácie dát a inštitúcia, od ktorej dáta pôvodne pochádzajú.

 

Aplikácia je v štádiu vývoja. Všetky pripomienky, nápady, chyby, žiadosti o dáta, či inú spätnú väzbu adresujte autorovi aplikácie na email lukas.kovac@mindop.sk.