Skočiť na obsah

Oznámenie o oznamovaní vážnych nehôd a mimoriadnych udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach

Vzhľadom na znenie nového zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, ktorý v zmysle smernice 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, o bezpečnosti železníc, v § 102, ods.1, písm. c)  zákona, určuje za vyšetrovací orgán Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, je potrebné, aby mu boli oznamované vážne nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach.

Tieto udalosti je potrebné oznamovať elektronicky na adresu  NIB.investigation@mindop.sk a Adriana.Dvorakova@mindop.sk  a v prípade vážnych nehôd (zrážky a vykoľajenia vlakov) a mimoriadnych udalostí s rovnakými dôsledkami, aj telefonicky na tel. číslo 02 – 594 94 426, resp. na  fax 02 -5244 2274.

Železničné podniky a manažéri infraštruktúry do 7 dní zašlú aj podrobnejšiu informáciu o zisteniach z nehody a po uzavretí nehody aj správu o vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalosti, podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 zákona č. 513/2009 Z.z. o  dráhach.

Tieto správy môžu zasielať spoločne, resp. po vzájomnej dohode ich zasiela iba manažér infraštruktúry elektronicky na vyššie uvedenú adresu.

V platnosti pritom je aj Príkaz č. 3/2017 ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky na hlásenie udalostí v rámci jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a z neho vyplývajúce úlohy.