Skočiť na obsah

Podpora rozvoja duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu

V priestoroch ministerstva sa 22. novembra 2023 uskutočnil workshop s názvom Podpora rozvoja duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor pre odborníkov na výmenu informácií a nastavenie potrebných zmien pri riešení problémov duálneho vzdelávania pre oblasť cestovného ruchu. Prvá časť workshopu sa venovala problematike z pohľadu stredných odborných škôl. K téme sa vyjadrili zástupcovia Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci, Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši a Hotelovej akadémie v Bratislave. V druhej časti workshopu predstavili duálne vzdelávanie v aplikačnej praxi zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Tatry mountain resorts, a.s., a Šimák Zámok Pezinok. Z jednotlivých príspevkov vyplynulo, že duálne vzdelávanie sa z oboch pohľadov javí ako perspektívne, problémom však ostáva jeho nedostatočná osveta. Následná diskusia k príspevkom priniesla návrhy na zlepšenie, medzi ktoré patrí najmä podpora poskytovania základných informácií o duálnom vzdelávaní žiakom aj rodičom zo strany výchovných/kariérových poradcov a zvýšenie spoločenského povedomia o dôležitosti odborného vzdelávania vrátane duálneho vzdelávania pre potreby cestovného ruchu. Občerstvenie na workshope zabezpečila Hotelová akadémia z Bratislavy.

Otvorenie workshopu "Podpora rozvoja duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu"

 

Prezentácie, záznam a fotografie z workshopu nájdete na: 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/informacie/informacie/aktuality/vzdelavanie-v-cestovnom-ruchu