Skočiť na obsah

Výsledky Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa vydania (FDC) roka 2021

 

Najkrajšia známka roka 2021 je poštová známka

UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Autorom výtvarného návrhu víťaznej poštovej známky (vydanej vo forme hárčeka s 1 známkou) je František Horniak, ktorý je aj autorom rytiny.

Najkrajšia poštová známka UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) / (k. č. 755) získala 228 hlasov.

Na 2. mieste sa umiestnila poštová známka UMENIE: Matthäus Merian (1593 – 1650) / (k. č. 750) s počtom hlasov 120.

Na 3. mieste sa umiestnila poštová známka Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici (k. č. 749) s počtom hlasov 81.

 

Najkrajšia obálka prvého dňa vydania (FDC) roka 2021

UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Autorom výtvarných návrhov, ako aj rytiny FDC je František Horniak.

Najkrajšia obálka prvého dňa vydania UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) / (k. č. 755) získala 163 hlasov.

Na 2. mieste sa umiestnila FDC Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici (k. č. 749) s počtom hlasov 67.

Na 3. mieste sa umiestnila FDC 150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871) / (k. č. 745), počtom hlasov 57.

 

Do Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa vydania roka 2021 sa zapojilo 819 účastníkov.

Slovenská pošta, a. s., všetkým, ktorí sa ankety zúčastnili venuje malý filatelistický suvenír.

Anketu usporiadali Zväz slovenských filatelistov, Slovenská pošta, a. s., a filatelistický portál postoveznamky.sk.

Viac informácii o ankete nájdete na:

https://slovenskafilatelia.sk/vysledky-ankety-o-najkrajsiu-postovu-znamku-za-rok-2021/